top of page

Posun plánované odstávky Věstníku veřejných zakázek do 01.02.2024.

Aktualita z veřejného zadávání.

Odstávka VVZ se odkládá do 01. 02. 2024.
Odstávka VVZ se odkládá.

Před nedávnem jsme Vás informovali o plánované odstávce Věstníku veřejných zakázek spojené s přechodem na elektronické formuláře související s implementací prováděcího nařízení Evropské komise 2019/1780 ze dne 23. září 2019.


Nové rozhodnutí Evropské komise plánovanou implementaci odkládá z původního termínu 25. 10. 2023 na nový termín 01. 02. 2024. Prozatím tedy budou práce ve Věstníku veřejných zakázek probíhat beze změny.


Mgr. Jana Karbanová - profilová fotografie

Ing. Dominik Žlebek, LL. M.

Specialista veřejných zakázek

Veřejné zakázky 24


Datum uveřejnění článku: 02.10.2023


Prémiový obsah je k dispozici na herohero a spotify.


Seznam použitých zdrojů a další užitečné odkazy:

[1] Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. NOVÝ TERMÍN nasazení eForms - zrušení plánované odstávky Věstníku veřejných zakázek. Dostupné zde: https://portal-vz.cz/info-forum-vzdelavani/aktuality/novy-termin-nasazeni-eforms-zruseni-planovane-odstavky-vestniku-verejnych-zakazek/.

[2] Evropská komise. Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2019/1780 ze dne 23. září 2019, kterým se stanoví standardní formuláře pro uveřejňování oznámení v oblasti zadávání veřejných zakázek a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2015/1986 (elektronické formuláře). Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1780&qid=1696278239750.

[3] Věstník veřejných zakázek. NOVÝ TERMÍN nasazení eForms – zrušení plánované odstávky Věstníku. Dostupné z: https://vvz.nipez.cz/aktuality-a-informace/novy-termin-nasazeni-eforms-zruseni-planovane-odstavky-vestniku.


Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Portál VZ: https://portal-vz.cz/uvod/

Sociálně odpovědné veřejné zadávání: https://www.sovz.czDalší informace:


Chtěli bychom Vás upozornit, že obsah tohoto odborného článku nelze chápat jako poskytování odborných informací nebo rad ve smyslu ust. § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž ani jako poskytování právních služeb ve smyslu ust. § 1 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. Charakter našich článků má posloužit k přiblížení a zpřehlednění právní úpravy veřejných zakázek, nikoliv jako profesionální právní návod k jejímu užití.


Upozorňujeme, že článek čepá výhradně z platné a účinné právní úpravy ke dni vydání článku a není v čase aktualizován.


© Veřejné Zakázky 24: Průvodce veřejnými zakázkami | zakazkovy-pruvodce.cz

Commentaires


bottom of page