top of page

Pro koho to děláme?

Vzdělávací platforma "Veřejné zakázky 24" je určena zejména nováčkům v oblasti veřejných zakázek. V průběhu našeho vzdělávacího obsahu získá účastník základní přehled o problematice veřejného zadávání dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a souvisejících tématech.  V rámci naší platformy se snažíme účastníkům v podobě vzdělávacích přednášek a odborných článků předat výklad přehlednou a ucelenou formou tak, aby pro ně byla další práce související s veřejnými zakázkami srozumitelnější a uživatelsky přívětivější. 

Naším cílem je poskytnout zadavatelům i dodavatelům a jejich juniorním či nově příchozím zaměstnancům základní přehled této problematiky. Náš obsah může být dále užitečný i pro osoby zkušenější, které budou mít příležitost si osvěžit některá témata či například načerpat novinky z rozhodovací praxe. 

Videa a články mohou rovněž posloužit dalším osobám, které přicházejí do styku s veřejnými zakázkami jako třeba vedoucím představitelům měst, obcí, krajů a státních institucí na území České republiky či studentům právních či ekonomických oborů a dále samozřejmě všem, kteří se o tomto tématu chtějí dozvědět trochu více.

Co se u nás přiučíte?

Obsahem kurzu "Veřejné zakázky 24" je sada videopřednášek zaměřených na jednotlivá témata z oblasti veřejného zadávání. Každá videopřednáška je doprovázena mluveným komentářem autora, který v průběhu přednášky vysvětluje základní principy, souvislosti, příklady, význam a účel příslušného tématu. Témata kurzu byla stanovena na základě návaznosti jednotlivých kroků a postupů v rámci zadávání veřejných zakázek, a dále také na základě praktických zkušeností autorského týmu. Celý videokurz je online a je vám přístupný 24 hodin denně. Kurz je koncipován na základě platné  a účinné legislativy (ke dni vydání příslušného videa) a zohledňuje též dosavadní judikaturu a rozhodovací praxi.  Kurz koncipujeme tak, aby si jeho účastník vytvořil ucelenou představu o problematice veřejných zakázek, a aby si osvojil základní terminologii.

Proč zrovna my?

Jsme kamarádi a bývalí kolegové, kteří se zajímají o problematiku veřejných zakázek a v této oblasti i pracují. Spojuje nás zejména náš společný zájem, chuť se vzdělávat, vytvářet a předávat své zkušenosti ostatním. V neposlední řadě nás pak spojuje i dobrá nálada a životní elán. Pro úplnost níže uvádíme odkazy na náš LinkedIn profil.

Kdo jsme?

Ing. Dominik Žlebek, LL. M.: Specialista veřejných zakázek
JUDr. Jan Musil, LL. M.: Právník veřejných zakázek

Co nás motivuje?

Uvědomujeme si, že oblast veřejných zakázek je velice složitá, komplexní a místy i nezáživná problematika, do které může být těžké proniknout. Z naší vlastní zkušenosti víme, jak přínosná je v této hutné materii každá rada seniorních kolegů a každá nově získaná zkušenost. Prostřednictvím našich videí chceme tedy zejména nováčkům v oblasti veřejného zadávání usnadnit a zpříjemnit první nelehké seznámení s tímto fascinujícím světem. 

Jak to celé funguje?

Nechceme vám v rámci vzdělávacího kurzu "Veřejné zakázky 24" nabízet tzv. zajíce v pytli. Rozhodli jsme se tedy úvodní videa uveřejnit zdarma, abyste si mohli utvořit vlastní představu a zjistit, zda máte zájem o prémiovou verzi.

1. Co je to Veřejná Zakázka a jak je tato oblast v ČR regulována?

2. Jaké existují druhy a režimy Veřejných Zakázek?

3. Kdo je zadavatel a dodavatel veřejné zakázky a jaké existují druhy?

4. Jaké jsou zásady a význam zásad zadávání veřejných zakázek - transparentnost a přiměřenost.

5. Jaké jsou zásady a význam zásad zadávání veřejných zakázek - rovný přístup, zákaz diskriminace, OVZ.

6. Co je to předmět veřejné zakázky a jak ho určit?

7. Co je to předpokládaná hodnota veřejné zakázky a jak je dělit? (1. část)

8. Co je to předpokládaná hodnota veřejných zakázek pravidelné povahy a jak ji stanovit? (2. část)

9. Vynakládání veřejných prostředků, Principy 3E a Proces veřejné zakázky od A do Z.

Zakázkový speciál: Technická novela ZZVZ (1. část).

Zakázkový speciál: Technická novela ZZVZ (2. část).

Zakázkový speciál: Stav veřejných zakázek v ČR v roce 2022 a budoucí výhled veřejného zadávání.

Doufáme, že pro vás budou jednotlivá videa přínosná a přesvědčí vás o kvalitě našeho online průvodce. Pokud se na základě ukázky rozhodnete Veřejné zakázky 24 podpořit, a máte zájem o prémiový obsah, můžete tak učinit na našem níže uvedeném profilu HEROHERO, kde je k dispozici kompletní videoobsah, který je pravidelně aktualizován a doplňován. 

 

Máte zájem o všechna videa? Přejděte na platformu Herohero ZDE.

 

Zakoupením předplatného získáte užitečné informace a podpoříte existenci, fungování a rozvoj našeho projektu.

Kdo jsou naši partneři a podporovatelé?

Česká zemědělská univerzita v Praze - Provozně ekonomická fakulta
Logo TENDERIX

Chtěli byste s námi také spolupracovat? Kontaktujte nás zde.

bottom of page