top of page

Vzdělávací kurz

Níže naleznete naše jednotlivé přednášky ze světa veřejných zakázek. Obsah pravidelně aktualizujeme o nové přednášky. Budeme rádi za vaši zpětnou vazbu. Doufáme, že vás jednotlivá videa nezklamou a obohatí vás o nové poznatky.

Chtěli bychom vás upozornit, že obsah našich videí nelze chápat jako poskytování odborných informací nebo rad ve smyslu ust. § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž ani jako poskytování právních služeb ve smyslu ust. § 1 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. Charakter našich videí má posloužit k přiblížení a zpřehlednění právní úpravy veřejných zakázek, nikoliv jako profesionální právní návod k jejímu užití.

Prémiový obsah je dostupný na:

Sledujete naše vzdělávací přednášky? Budeme rádi za Vaši zpětnou vazbu a případnou referenci, kterou nám můžete zaslat prostřednictvím tohoto formuláře.

Úvodní fotografie k videu č. 1

#1 - Co je to Veřejná Zakázka a jak je tato oblast v ČR regulována?

⚖️ V tomto videu se společně zaměříme na stručný úvod do Veřejných zakázek - konkrétně se podíváme na to co je to "veřejná zakázka" a čím je tato oblast v ČR regulována.

Úvodní fotografie k videu č. 2

#2 - Jaké existují druhy a režimy Veřejných Zakázek?

⚖️ V tomto videu se společně zaměříme na stručný úvod do Veřejných zakázek - konkrétně se podíváme na druhy a režim veřejných zakázek.

Úvodní fotografie k videu č. 3

#3 - Kdo je zadavatel a dodavatel veřejné zakázky a jaké existují druhy?

⚖️ V tomto videu se společně zaměříme na zadavatele veřejných zakázek a jejich druhy, a dále na dodavatele veřejných zakázek.

Úvodní fotografie k videu č. 4

#4 - Zásady zadávání VZ (1. část) - zásada transparentnosti a přiměřenosti

⚖️ V tomto videu se společně zaměříme na zásady zadávání veřejných zakázek ve smyslu zásady transparentnosti a přiměřenosti.

Úvodní fotografie k videu č. 5

#5 - Zásady zadávání VZ (2. část) - rovné zacházení, zákaz diskriminace a odpovědné zadávání

⚖️ V tomto videu se společně zaměříme na zásady rovného zacházení, zákazu diskriminace, zásady odpovědného zadávání a principy 3E.

Úvodní fotografie k videu č. 6

#6 - Co je to předmět veřejné zakázky a jak ho určit?

⚖️ V tomto videu se společně zaměříme na předmět veřejné zakázky a dále na to, jakým způsobem by měl zadavatel určit hlavní předmět veřejné zakázky.

Úvodní fotografie k videu č. 7

#7 - Co je to předpokládaná hodnota veřejné zakázky a jak ji dělit? (1. část)

⚖️ V tomto videu se společně zaměříme na předpokládanou hodnotu veřejné zakázky a kontext jejího dělení ve smyslu věcného, časového a místního hlediska jakožto funkčního celku.

Úvodní fotografie k videu č. 8

#8 - Co je to předpokládaná hodnota veřejných zakázek pravidelné povahy její stanovení? (2. část)

⚖️ V tomto videu se společně zaměříme na předpokládanou hodnotu veřejných zakázek pravidelné povahy a její stanovení.

Úvodní fotografie k videu č. 9

#9 - Vynakládání veřejných prostředků, Principy 3E a Proces veřejné zakázky od A do Z

⚖️ V tomto videu se společně zaměříme na vynakládání veřejných prostředků, Principy 3E a proces veřejné zakázky od A do Z.

Úvodní fotografie k videu Technická novela ZZVZ

Technická novela ZZVZ (1. část) | Zakázkový speciál

⚖️ V tomto videu se společně zaměříme Technickou novelu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, která nabyla účinnosti dne 16.07.2023. Jedná se o první část přednášky.

Úvodní fotografie k videu Technická novela ZZVZ

Technická novela ZZVZ (2. část) | Zakázkový speciál

⚖️ V tomto videu se společně zaměříme Technickou novelu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, která nabyla účinnosti dne 16.07.2023. Jedná se o druhou část přednášky.

Úvodní fotografie k videu ke stavu veřejných zakázek v ČR v roce 2022.

Stav veřejných zakázek v ČR v roce 2022 a budoucí výhled | Zakázkový speciál

⚖️ V tomto videu se společně zaměříme na stav veřejných zakázek v České republice v roce 2022 a budoucí výhled veřejného zadávání.

Úvodní fotografie k videu zadávací podmínky obecně.

#10 - Zadávací podmínky (1. část) - obecná charakteristika

⚖️ V tomto videu se společně zaměříme na zadávací podmínky a jejich obecnou charakteristiku. Jedná se přitom o první část zaměřenou na zadávací podmínky.

Úvodní fotografie k videu Zadávací podmínky - základní a profesní způsobilost.

#11 - Zadávací podmínky (2. část) - základní a profesní způsobilost

⚖️ V tomto videu se společně zaměříme na zadávací podmínky ve smyslu podmínek kvalifikace - základní a profesní způsobilosti.

Úvodní fotografie k videu s názvem Ekonomická a Technická kvalifikace.

#12 - Zadávací podmínky (3. část) - ekonomická a technická kvalifikace

⚖️ V tomto videu se společně zaměříme na zadávací podmínky ve smyslu podmínek kvalifikace - ekonomická a technická kvalifikace.

MINIATURA (2).jpg

#13 - Zadávací podmínky (4. část) - technické podmínky a zbývající podmínky účasti v zadávacím řízení

⚖️ V tomto videu se společně zaměříme na zadávací podmínky ve smyslu technických podmínek a zbývajících podmínek účasti v zadávacím řízení.

FOTO.jpg

#14 - Zadávací podmínky (5. část) - snižování účastníků/nabídek a hodnocení nabídek

⚖️ V tomto videu se společně zaměříme na snižování účastníků/nabídek, a dále na kritéria hodnocení nabídek.

FOTO.jpg

#15 - Zadávací podmínky (6. část) - podmínky pro nabídky a zvláštní podmínky smlouvy

⚖️ V tomto videu se společně zaměříme na podmínky dle § 103 a § 104 ZZVZ.

Nový projekt-3 2-2-2-2.jpg

#16 - Zadávací řízení (1. část) - otevřené řízení

⚖️ V tomto videu se společně zaměříme na druhy zadávacích řízení - konkrétně se budeme věnovat nejvyužívanějšímu druhu, kterým je otevření řízení dle § 56 ZZVZ.

Nový projekt-3 2-4.jpg

#17 - Zadávací řízení (2. část) - užší řízení

⚖️ V tomto videu se společně zaměříme na druhy zadávacích řízení - konkrétně se budeme věnovat jednomu z nejvyužívanějších druhů, kterým je užší řízení dle § 58 ZZVZ.

Nový projekt-3 2-4 (kopie).jpg

#18 - Zadávací řízení (3. část) - zjednodušené podlimitní řízení

⚖️ V tomto videu se společně zaměříme na druhy zadávacích řízení - konkrétně se budeme věnovat zjednodušenému podlimitnímu řízení dle § 53 ZZVZ.

Nový projekt-3 2-2-2.jpg

#19 - Zákonné instituty (1. část) - zadávací lhůta a jistota

⚖️ V tomto videu se společně zaměříme na vybrané zákonné instituty - konkrétně se budeme věnovat problematice zadávací lhůty a jistoty.

Nový projekt-3 2 (1).jpg

#20 - Zákonné instituty (2. část) - Seznam kvalifikovaných dodavatelů + ukázka

⚖️ V tomto videu se společně zaměříme na vybrané zákonné instituty - konkrétně se budeme věnovat problematice SKD.

FOTO.jpg

#21 - Zákonné instituty (3. část) - Vysvětlení a změna nebo doplnění zadávací dokumentace

⚖️ V tomto videu se společně zaměříme na vybrané zákonné instituty - konkrétně se budeme věnovat ustanovením § 98 a § 99 ZZVZ.

Nový projekt-3 2-2-2-2.jpg

#22 - Zákonné instituty (4. část) - Objasnění nebo doplnění dle § 46 ZZVZ

⚖️ V tomto videu se společně zaměříme na vybrané zákonné instituty - konkrétně se budeme věnovat dokladům a dále objasnění nebo doplnění dle § 46 ZZVZ.

§ 46.jpg

#23 - Zákonné instituty (5. část) - Objasnění nebo doplnění dle § 46 ZZVZ

⚖️ V tomto videu se společně zaměříme na vybrané zákonné instituty - konkrétně se budeme věnovat dokladům a dále objasnění nebo doplnění dle § 46 ZZVZ optikou rozhodovací praxe a judikatury.

Nový projekt-3 2-4 (kopie).jpg

#24 - Zákonné instituty (6. část) - Mimořádně nízká nabídková cena

⚖️ V tomto videu se společně zaměříme na vybrané zákonné instituty - konkrétně se budeme věnovat posouzení mimořádně nízké nabídkové ceně (také jen "MNNC").

FOTO (kopie).jpg

#25 - Zákonné instituty (7. část) - Mimořádně nízká nabídková cena

⚖️ V tomto videu se společně zaměříme na vybrané zákonné instituty - konkrétně se budeme věnovat posouzení mimořádně nízké nabídkové ceně (také jen "MNNC") optikou ÚOHS a soudů.

Nový projekt-3 2 (1).jpg

#26 - Zákonné instituty (8. část) - Průzkum trhu a Předběžná tržní konzultace 

⚖️ V tomto videu se společně zaměříme na vybrané zákonné instituty - konkrétně se budeme věnovat Průzkumu trhu (PT) a Předběžné tržní konzultaci (PTK).

Nový projekt-3 2-2-2-2.jpg

#27 - Zákonné instituty (9. část) - Prohlídka místa plnění 

⚖️ V tomto videu se společně zaměříme na vybrané zákonné instituty - konkrétně se budeme věnovat Prohlídce místa plnění.

bottom of page