top of page

Nové termíny odstávky Věstníku veřejných zakázek

Aktualita z veřejného zadávání.

Nové termíny odstávky VVZ v souvislosti s přechodem na eForms.
Nové termíny odstávky VVZ.

Před nedávnem jsme Vás informovali o zrušení plánované odstávky Věstníku veřejných zakázek (dále jen "Věstník") spojené s přechodem na elektronické formuláře související s implementací prováděcího nařízení Evropské komise 2019/1780 ze dne 23. září 2019, a to zejména ve vztahu k novému rozhodnutí Evropské komise. Toto nové rozhodnutí plánovanou implementaci odkládá z původního termínu 25. 10. 2023 na nový termín 01. 02. 2024.


V souvislosti s tím dne 22.10.2023 Ministerstvo pro místí rozvoj uveřejnilo nové termíny odstávky Větníku, které jsou uvedeny níže:

  1. pátek 26. ledna 2024 od 18:00 hodin: dojde k znepřístupnění uživatelských účtů (nebude umožněno přihlášení ani registrace) a zároveň nebude možné odesílat ani uveřejňovat žádné formuláře včetně podávání formulářů z elektronických nástrojů. Uveřejněné formuláře tak budou zpřístupněny pouze pro čtení ve veřejné části Věstníku;

  2. čtvrtek 1. února 2024 od 8:00 hodin: bude Věstník zcela mimo provoz a po otevření stránky se zobrazí pouze informace o probíhající plánované odstávce;

  3. pondělí 5. února 2024 od 8:00 hodin: dojde ke spuštění a k obnovení celého provozu Věstníku včetně možnosti odesílat a uveřejňovat formuláře již v nové podobě eForms.

Podle vyjádření Ministerstva pro místní rozvoj budou nové e-forms založeny na technické dokumentaci od TEDu a budou zahrnovat národní úpravy pro zlepšení uživatelského komfortu.


S ohledem na výše uvedené je vhodné upozornit zadavatele, že během popsaného odbobí nebude možné prodloužit lhůtu pro podání nabídek a je tak na zadavatelích, aby si řádným způsobem naplánovali odesílání svých formulářů tak, aby nedocházelo k porušení zákonných lhůt. Ministerstvo uvádí, že "poslední formuláře musí být odeslané do stávajícího Věstníku nejpozději v pátek 26. ledna 2024 do 18:00 hod. Tyto formuláře budou ještě uveřejněny v pondělí 29. ledna 2024 ve Věstníku."[1]


Více informací je dostupných portálu o veřejných zakázkách zde: https://portal-vz.cz/info-forum-vzdelavani/aktuality/prechod-na-eforms-planovana-odstavka-vestniku/. Dále je možné více podrobností nalést na stránkách zde: https://vvz.nipez.cz/napoveda-dokumentace v sekci Nápověda/dokumentace budou k dispozici aktualizované metodické pokyny pro vyplnění a uveřejnění formulářů a základní pokyny pro snadný výběr formuláře prostřednictvím průvodce (návodných otázek).


Mgr. Jana Karbanová - profilová fotografie

Ing. Dominik Žlebek, LL. M.

Specialista veřejných zakázek

Veřejné zakázky 24


Datum uveřejnění článku: 23.10.2023


Prémiový obsah je k dispozici na herohero a spotify.


Seznam použitých zdrojů a další užitečné odkazy:

[1] Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Přechod na eForms - plánovaná odstávka Věstníku. Dostupné zde: https://portal-vz.cz/info-forum-vzdelavani/aktuality/prechod-na-eforms-planovana-odstavka-vestniku/.


Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Portál VZ: https://portal-vz.cz/uvod/

Sociálně odpovědné veřejné zadávání: https://www.sovz.czDalší informace:


Chtěli bychom Vás upozornit, že obsah tohoto odborného článku nelze chápat jako poskytování odborných informací nebo rad ve smyslu ust. § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž ani jako poskytování právních služeb ve smyslu ust. § 1 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. Charakter našich článků má posloužit k přiblížení a zpřehlednění právní úpravy veřejných zakázek, nikoliv jako profesionální právní návod k jejímu užití.


Upozorňujeme, že článek čepá výhradně z platné a účinné právní úpravy ke dni vydání článku a není v čase aktualizován.


© Veřejné Zakázky 24: Průvodce veřejnými zakázkami | zakazkovy-pruvodce.cz

Comments


bottom of page