top of page

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal Výroční zprávu za rok 2023

Aktualita z veřejného zadávání.

ÚOHS uveřejnil Výroční zprávu za rok 2023
ÚOHS uveřejnil Výroční zprávu za rok 2023

Dne 10.04.2024 zveřejnil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže na svých webových stránkách Výroční zprávu za rok 2023, ve které se věnuje zejména oblastem hospodářské soutěže, veřejných zakázek, významné tržní síly, veřejné podpory a přístupu k dopravní infrastruktuře.


K oblasti veřejných zakázek Úřad v rámci shrnutí uvádí následující:

"V oblasti veřejných zakázek se Úřad potýkal zejména s výrazným nárůstem jak prošetřovaných podnětů (o 71 %), tak především správních řízení, jejichž počet stoupl o 48 %. Nejčastějším zjištěným pochybením je stále nezákonné nastavení zadávacích podmínek nebo požadavků na prokázání kvalifikace. Díky intenzivní osvětové a metodické činnosti ÚOHS došlo k viditelnému poklesu triviálních pochybení zadavatelů v řízeních zahajovaných na návrh. Naopak velice časté jsou stále chyby při uveřejňování. Úřad se nadále soustředil na dodržování jednotné rozhodovací praxe, o níž informuje zadavatelskou veřejnost nejen svými rozhodnutími ve věci, ale také vydáváním sborníků rozhodnutí z jednotlivých oborových oblastí, například dopravy, stavebnictví, zdravotnictví nebo IT. Po celý rok 2023 se Úřad rovněž účastnil diskuzí o budoucnosti dozoru nad veřejným zadáváním." [1]Kompletní dokument je dostupný na webových stránkách zde:Mgr. Jana Karbanová - profilová fotografie

Ing. Dominik Žlebek, LL. M.

Specialista veřejných zakázek

Veřejné zakázky 24


Datum uveřejnění článku: 10.04.2024


Prémiový obsah je k dispozici na herohero a spotify.


Seznam použitých zdrojů a další užitečné odkazy:

[1] Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Výroční zpráva 2023 - REKORDNÍ POČET POTRESTANÝCH ZAKÁZANÝCH DOHOD I VELKÝ NÁRŮST PROVĚŘENÝCH ZAKÁZEK. Dostupné zde: https://uohs.gov.cz/cs/informacni-centrum/tiskove-zpravy/hospodarska-soutez/3859-vyrocni-zprava-2023-rekordni-pocet-potrestanych-zakazanych-dohod-i-velky-narust-proverenych-zakazek.html


Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Portál VZ: https://portal-vz.cz/uvod/

Sociálně odpovědné veřejné zadávání: https://www.sovz.czDalší informace:


Chtěli bychom Vás upozornit, že obsah tohoto odborného článku nelze chápat jako poskytování odborných informací nebo rad ve smyslu ust. § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž ani jako poskytování právních služeb ve smyslu ust. § 1 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. Charakter našich článků má posloužit k přiblížení a zpřehlednění právní úpravy veřejných zakázek, nikoliv jako profesionální právní návod k jejímu užití.


Upozorňujeme, že článek čepá výhradně z platné a účinné právní úpravy ke dni vydání článku a není v čase aktualizován.


© Veřejné Zakázky 24: Průvodce veřejnými zakázkami | zakazkovy-pruvodce.cz

Comments


bottom of page