top of page

Inspirativní příručka kritérií a způsobu hodnocení ekonomické výhodnosti dle slovenských kolegů

Aktualita z veřejného zadávání.

ÚVO představil příručku k MEAT kritériím hodnocení ve veřejných zakázkách
ÚVO představil příručku k MEAT kritériím hodnocení ve veřejných zakázkách

Dne 20.03.2024 představil slovenský Úrad pre verejné obstarávanie Příručku k MEAT kritériím. Příručka byla vytvořena v rámci projektu Zodpovedné verejné obstarávanie financovaného z grantů EHP a Norska a spolufinancovaného ze státního rozpočtu a předstvuje souhrn dobré praxe slovenských zadavatelů veřejných zakázek, kteří v rámci svých zakázek využili pravidla pro hodnocení nabídek prostřednictvím tzv. hodticích kritérií ekonomické výhodnosti, nikoli pouze na základě nejnižší nabídkové ceny. Příručka mimo zmíněné příklady dobré praxe obsahuje také výsledky kontroly v případě, že byla příslušná zakázka podrobena kontrole ze strany slovenského Úřadu.


Jednotlivé příklady pravděpodobně nebudou přenositelné do české praxe jedna k jedné, nicméně mohou sloužit jako inpirativní podklad pro stanovení způsobu hodnocení v národních zakázkách.


Kompletní dokument je dostupný na webových stránkách zde:Mgr. Jana Karbanová - profilová fotografie

Ing. Dominik Žlebek, LL. M.

Specialista veřejných zakázek

Veřejné zakázky 24


Datum uveřejnění článku: 28.03.2024


Prémiový obsah je k dispozici na herohero a spotify.


Seznam použitých zdrojů a další užitečné odkazy:

[1] Úrad pre verejné obstarávanie. Príručka k MEAT kritériám. Dostupné zde: https://zodpovednevo.uvo.gov.sk/zoznam-aktualit/aktualita/prirucka-k-meat-kriteriam


Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Portál VZ: https://portal-vz.cz/uvod/

Sociálně odpovědné veřejné zadávání: https://www.sovz.czDalší informace:


Chtěli bychom Vás upozornit, že obsah tohoto odborného článku nelze chápat jako poskytování odborných informací nebo rad ve smyslu ust. § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž ani jako poskytování právních služeb ve smyslu ust. § 1 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. Charakter našich článků má posloužit k přiblížení a zpřehlednění právní úpravy veřejných zakázek, nikoliv jako profesionální právní návod k jejímu užití.


Upozorňujeme, že článek čepá výhradně z platné a účinné právní úpravy ke dni vydání článku a není v čase aktualizován.


© Veřejné Zakázky 24: Průvodce veřejnými zakázkami | zakazkovy-pruvodce.cz

留言


bottom of page