top of page

Doplňující tabulka MMR k Výkladovému stanovisku ÚOHS k § 242 odst. 5 ZZVZ

Aktualita z veřejného zadávání.

Doplňující tabulka MMR k Výkladovému stanovisku ÚOHS k § 242 odst. 5 ZZVZ
Doplňující tabulka MMR k § 242 odst. 5 ZZVZ

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vydal dne 17.07.2023 Výkladové stanovisko ve vztahu k § 242 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ"), a to zejména s ohledem na aplikaci tohoto ustanovení v kontextu nedávné novelizace ZZVZ, která nabyla účinnost 16.07.2023. V rámci zmíněného výkladového stanoviska ÚOHS objasňuje konsekvence navazující na skutečnost, že z předmětného ustanovení vyplývá fakultativní opatření pro zadavatele, na základě kterého zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky lze podat nejpozději 72 hodin před skončením zákonných lhůt. Kompletní stanovisko Úřadu je dostupné zde a případně je ke stažení v PDF verzi níže.


V návaznosti na zmíněné Výkladové stanovisko ÚOHS a pro vyloučení všech pochybností vydalo dne 04.10.2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (dále jen "MMR") doplňující a návodnou metodickou tabulku pro lepší orientaci zadavatelů při počítání předmětných zákonných lhůt, tj.:


(i) lhůty pro podání žádosti o účast/nabídky,

(ii) prodloužení lhůty zadavatelem pro podání žádosti o účast/nabídek,

(iii) prodloužení lhůty zadavatelem pro podání žádosti o účast/nabídek v okamžiku, kdy je již dotčena lhůta pro ukončení možnosti podat námitky,

(iv) lhůty pro Vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 odst. 1 ZZVZ (resp. §144 odst. 2 ZZVZ), a

(v) lhůty související s prohlídkou místa plnění.


Tabulka je dostupná zde a je případně ke stažení v .xlsx verzi níže.


Mgr. Jana Karbanová - profilová fotografie

Ing. Dominik Žlebek, LL. M.

Specialista veřejných zakázek

Veřejné zakázky 24


Datum uveřejnění článku: 04.10.2023


Prémiový obsah je k dispozici na herohero a spotify.


Seznam použitých zdrojů a další užitečné odkazy:Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Portál VZ: https://portal-vz.cz/uvod/

Sociálně odpovědné veřejné zadávání: https://www.sovz.cz


Další informace:


Výkladové stanovisko si můžete zdarma stáhnout ve formátu .pdf zde:

Stanovisko-UOHS_aplikace-242-odst.-5-ZZVZ
.pdf
Stáhnout PDF • 225KB

Doplňující tabulku si můžete zdarma stáhnout ve formátu .xlsx zde:

orientační-tabulka-72-hodin-blokace-námitky
.xlsx
Stáhnout XLSX • 11KB

Chtěli bychom Vás upozornit, že obsah tohoto odborného článku nelze chápat jako poskytování odborných informací nebo rad ve smyslu ust. § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž ani jako poskytování právních služeb ve smyslu ust. § 1 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. Charakter našich článků má posloužit k přiblížení a zpřehlednění právní úpravy veřejných zakázek, nikoliv jako profesionální právní návod k jejímu užití.


Upozorňujeme, že článek čepá výhradně z platné a účinné právní úpravy ke dni vydání článku a není v čase aktualizován.


© Veřejné Zakázky 24: Průvodce veřejnými zakázkami | zakazkovy-pruvodce.cz

Comments


bottom of page