top of page

Nové finanční limity pro nadlimitní veřejné zakázky v letech 2024-2025

Aktualita z veřejného zadávání.

Nové finanční limity pro nalidmitní veřejné zakázky v letech 2024-2025.
Nové finanční limity pro nalidmitní veřejné zakázky.

Dne 21. 11. 2023 informovalo Ministerstvo pro místní rozvoj o připravované změně finančních limitů pro nadlimitní veřejné zakázky v letech 2024 a 2025.[1] Ke změně dochází v souvislosti s aktualizací Nařízení komise Evropské unie, která budou implementována v podobě novelizovaného nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek. Avizovaná úprava nebude mít vliv na dosavadní národní limity pro veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky a služby (2 mil. Kč) a stavební práce (6 mil. Kč).


Nové limity pro určení nadlimitní veřejné zakázky budou vypadat následovně:


Nové finanční limity pro nadlimitní veřejné zakázky dle MMR.
Nové finanční limity pro nadlimitní veřejné zakázky dle MMR.

Více informací je dostupných přímo na webových stránkách ministerstva: https://portal-vz.cz/info-forum-vzdelavani/aktuality/nadlimitni-verejne-zakazky-v-letech-2024-a-2025/


Mgr. Jana Karbanová - profilová fotografie

Ing. Dominik Žlebek, LL. M.

Specialista veřejných zakázek

Veřejné zakázky 24


Datum uveřejnění článku: 22.11.2023


Prémiový obsah je k dispozici na herohero a spotify.


Seznam použitých zdrojů a další užitečné odkazy:

[1] Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Nadlimitní veřejné zakázky v letech 2024 a 2025. Dostupné zde: https://portal-vz.cz/info-forum-vzdelavani/aktuality/nadlimitni-verejne-zakazky-v-letech-2024-a-2025/.


[2] Evopská komise. Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/2495 ze dne 15. listopadu 2023, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ohledně finančních limitů pro veřejné zakázky na dodávky, na služby a na stavební práce a pro soutěže o návrh. Dostupné zde: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=OJ:L_202302495.


[3] Evropská komise. Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/2496 ze dne 15. listopadu 2023, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ohledně finančních limitů pro zakázky na dodávky, na služby a na stavební práce a pro soutěže o návrh. Dostupné zde: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=OJ:L_202302496.


[4] Evropská komise. Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/2497 ze dne 15. listopadu 2023, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ohledně finančních limitů pro koncese. Dostupné zde: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=OJ:L_202302497.


[5] Evropská komise. Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/2510 ze dne 15. listopadu 2023, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ohledně prahových hodnot pro zakázky na dodávky, na služby a na stavební práce. Dostupné zde: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=OJ:L_202302510.


[6] Evropská komise. Sdělení Komise – Odpovídající hodnoty finančních limitů podle směrnic Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU a 2009/81/ES. Dostupné zde: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=OJ:C_202300902.


Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Portál VZ: https://portal-vz.cz/uvod/

Sociálně odpovědné veřejné zadávání: https://www.sovz.czDalší informace:


Chtěli bychom Vás upozornit, že obsah tohoto odborného článku nelze chápat jako poskytování odborných informací nebo rad ve smyslu ust. § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž ani jako poskytování právních služeb ve smyslu ust. § 1 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. Charakter našich článků má posloužit k přiblížení a zpřehlednění právní úpravy veřejných zakázek, nikoliv jako profesionální právní návod k jejímu užití.


Upozorňujeme, že článek čepá výhradně z platné a účinné právní úpravy ke dni vydání článku a není v čase aktualizován.


© Veřejné Zakázky 24: Průvodce veřejnými zakázkami | zakazkovy-pruvodce.cz

コメント


bottom of page