top of page

Odesílání formulářů z elektronických nástrojů od února 2024

Aktualita z veřejného zadávání.

MMR uveřejnilo novinky týkající se e-forms.
MMR uveřejnilo novinky týkající se e-forms.

Dne 04.01.2024 představilo Ministerstvo pro místní rozvoj na svém portálu o veřejných zakázkách nové informace ve věci přechodu na e-forms, a tedy v souvislosti s odesíláním formulářů do Věstníku veřejných zakázek od února roku 2024. MMR uvádí, že i "nadále nepočítá s API rozhraním pro odesílání formulářů prostřednictvím elektronických nástrojů. Od února 2024 tedy nebude odesílání formulářů z elektronických nástrojů dočasně umožněno."[1]


Nad to ministerstvo dodává, že v budoucnu plánuje (a aktuálně probíhají dokončovací práce na propojení s VVZ) Registr veřejných zakázek, který umožní "přenos informací z elektronických nástrojů do VVZ".[2]


Veškeré informace týkající se Registru veřejných zakázek budou uveřejňovány formou aktualit na Portálu o veřejných zakázkách <https://portal-vz.cz/> a na webu VVZ <https://vvz.nipez.cz/>. Zpřístupnění rozhraní a související dokumentace pro napojení elektronických nástrojů se předpokládá v průběhu roku 2024.Mgr. Jana Karbanová - profilová fotografie

Ing. Dominik Žlebek, LL. M.

Specialista veřejných zakázek

Veřejné zakázky 24


Datum uveřejnění článku: 05.12.2023


Prémiový obsah je k dispozici na herohero a spotify.


Seznam použitých zdrojů a další užitečné odkazy:

[1] a [2] Ministerstvo pro místní rozvoj. Odesílání formulářů z elektronických nástrojů od února 2024. Dostupné zde: https://portal-vz.cz/info-forum-vzdelavani/aktuality/odesilani-formularu-z-elektronickych-nastroju-od-unora-2024/.


Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Portál VZ: https://portal-vz.cz/uvod/

Sociálně odpovědné veřejné zadávání: https://www.sovz.czDalší informace:


Chtěli bychom Vás upozornit, že obsah tohoto odborného článku nelze chápat jako poskytování odborných informací nebo rad ve smyslu ust. § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž ani jako poskytování právních služeb ve smyslu ust. § 1 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. Charakter našich článků má posloužit k přiblížení a zpřehlednění právní úpravy veřejných zakázek, nikoliv jako profesionální právní návod k jejímu užití.


Upozorňujeme, že článek čepá výhradně z platné a účinné právní úpravy ke dni vydání článku a není v čase aktualizován.


© Veřejné Zakázky 24: Průvodce veřejnými zakázkami | zakazkovy-pruvodce.cz

Comments


bottom of page