top of page

Metodika MMR k horizontální a vertikální spolupráci ve vztahu k novelizovanému znění § 4 ZZVZ

Aktualita z veřejného zadávání.

Metodika MMR horizontální a vertikální spolupráce. ve vztahu k novelizovanému znění § 4 ZZVZ
Metodika MMR horizontální a vertikální spolupráce.

Dne 25. 10. 2023 vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (dále jen "MMR") nové metodické doporučení[1] pro správný výklad § 11 a § 12 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ"), tj. horizontální a vertikální spolupráce v kontextu novelizované definice zadavatele obsažené v ust. § 4 ZZVZ.


V kontextu nedávné technické novely ZZVZ došlo k úpravě znění § 4 ZZVZ, který upravuje definici zadavatele. Konkrétně novelou došlo k tomu, že se dle § 4 odst. 1 písm. a) ZZVZ za veřejného zadavatele považuje Česká republika, kdy se "organizační složky státu považují za samostatné jednotky s funkční samostatností při zadávání veřejných zakázek podle § 17 odst. 2 ZZVZ"[2]. Hlavním cílem této novelizaci byla zejména skutečnosti, aby z definice bylo zřejmé, že na Českou republiku lze z koncepčního hlediska pohlížet jako na jeden celek – stát – aniž by bylo nutné určit konkrétní ministerstvo, resp. jinou organizační složku státu, která jedná jménem státu.


Tato změna se samozřejmě dále promítá do postupů ve smyslu horizotnální a vertikální spolupráce, přičemž s kompletním výkladem je možné se seznamit přímo v samotné metodice, která je dostupná na stránkách: https://portal-vz.cz/metodiky-stanoviska/metodicka-doporuceni/.Mgr. Jana Karbanová - profilová fotografie

Ing. Dominik Žlebek, LL. M.

Specialista veřejných zakázek

Veřejné zakázky 24


Datum uveřejnění článku: 26.10.2023


Prémiový obsah je k dispozici na herohero a spotify.


Seznam použitých zdrojů a další užitečné odkazy:

[1] Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Metodické upřesnění k novele § 4 ZZVZ (definice státu jako veřejného zadavatele) ve vztahu k horizontální a vertikální spolupráci. Dostupné zde: https://portal-vz.cz/metodiky-stanoviska/metodicka-doporuceni/.


[2] § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.


Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Portál VZ: https://portal-vz.cz/uvod/

Sociálně odpovědné veřejné zadávání: https://www.sovz.czDalší informace:

Metodiku si můžete zdarma stáhnout ve formátu .pdf zde:

MMRMetodika-horizontální-a-vertikální-spolupráce-fin
.pdf
Stáhnout PDF • 203KB

Chtěli bychom Vás upozornit, že obsah tohoto odborného článku nelze chápat jako poskytování odborných informací nebo rad ve smyslu ust. § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž ani jako poskytování právních služeb ve smyslu ust. § 1 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. Charakter našich článků má posloužit k přiblížení a zpřehlednění právní úpravy veřejných zakázek, nikoliv jako profesionální právní návod k jejímu užití.


Upozorňujeme, že článek čepá výhradně z platné a účinné právní úpravy ke dni vydání článku a není v čase aktualizován.


© Veřejné Zakázky 24: Průvodce veřejnými zakázkami | zakazkovy-pruvodce.cz

Comments


bottom of page