top of page

Metodika úniku a předcházení Vendor lock-in ve veřejných zakázkách

Aktualita z veřejného zadávání.

AVZ představila novou metodiku pro únik a předcházení Vendor lock-in ve veřejných zakázkách.
AVZ představila novou metodiku pro únik a předcházení Vendor lock-in ve veřejných zakázkách.

Dnes 15.12.2023 představila Asociace pro veřejné zakázky novou metodiku pro únik a předcházení Vendor lock-in ve veřejných zakázkách, kterou v rámci asociace připravila pracovní skupina pro "Veřejné zakázky v ICT".


Metodika v úvodu předkládá definici vendor lock-in, jeho důsledky a příčiny. Dále metodika podává praktické rady a tipy, jakým způsbem z existujícího vendor lock-inu uniknout a také, jak takové situaci předcházet. Praktické rady a tipy jsou vysvětleny v kontexu možného nastavení zadávacích, smluvních a technických podmínek a dále v kontextu nástrojů aprobovaných ze strany ZZVZ. Metodika dále rozebírá problematiku vendro lock-in optikou dosavadní judikatury soudů a rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Součástí metodiky jsou rovněž praktické přílohy, které mohou zadavatelé využít pro zanalyzování současného stavu, návrhy a potřebu budoucího stavu a možné způsoby řešení.


Kompletní dokument je dostupný na webových stránkách zde:Mgr. Jana Karbanová - profilová fotografie

Ing. Dominik Žlebek, LL. M.

Specialista veřejných zakázek

Veřejné zakázky 24


Datum uveřejnění článku: 15.12.2023


Prémiový obsah je k dispozici na herohero a spotify.


Seznam použitých zdrojů a další užitečné odkazy:

[1] Asociace pro veřejné zakázky. Metodika Vendor lock-in: únik a předcházení ze dne 15.12.2023. Dostupné zde: https://www.asociacevz.cz/o-avz/aktuality/3984-metodika-vendor-lock-in-unik-a-predchazeni.


Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Portál VZ: https://portal-vz.cz/uvod/

Sociálně odpovědné veřejné zadávání: https://www.sovz.czDalší informace:


Chtěli bychom Vás upozornit, že obsah tohoto odborného článku nelze chápat jako poskytování odborných informací nebo rad ve smyslu ust. § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž ani jako poskytování právních služeb ve smyslu ust. § 1 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. Charakter našich článků má posloužit k přiblížení a zpřehlednění právní úpravy veřejných zakázek, nikoliv jako profesionální právní návod k jejímu užití.


Upozorňujeme, že článek čepá výhradně z platné a účinné právní úpravy ke dni vydání článku a není v čase aktualizován.


© Veřejné Zakázky 24: Průvodce veřejnými zakázkami | zakazkovy-pruvodce.cz

Comments


bottom of page