top of page

Změna provozovatele číselníku NIPEZ a usnadnění orientace v číselníku

Aktualita z veřejného zadávání.

Novinky ohledně číselníku NIPEZ
Novinky ohledně číselníku NIPEZ

Dne 30. 11. 2023 informovalo Ministerstvo pro místní rozvoj o změně provozovatele a usnadnění orientace v číselníku NIPEZ. Konkrétně ministerstvo uvádí, že "od 1. prosince 2023 dochází ke změně provozovatele číselníku NIPEZ. Nově bude číselník NIPEZ dostupný na internetové adrese https://isvz.nipez.cz/ciselniky/cnipez.


Novinkou oproti původnímu číselníku je nadstavbová vrstva 21 kategorií komodit, do nichž je v další úrovni rozčleněno původních 80 kategorií. Nadstavbová vrstva byla vytvořena za účelem snazší orientace v samotném číselníku a zpřehlednění tvorby statistických sestav dle předmětu veřejné zakázky.


V Číselníku NIPEZ byla zachována funkce vyhledávání dle klíčových slov a zobrazení sad vlastností pro konkrétní CPV kódy. Oproti původní aplikaci byl zrušen přístup pro registrované uživatele, nově je možné celý číselník bez omezení stáhnout ve zvoleném formátu".[1]Více informací je dostupných přímo na webových stránkách ministerstva: https://portal-vz.cz/info-forum-vzdelavani/aktuality/zmena-provozovatele-ciselniku-nipez/


Mgr. Jana Karbanová - profilová fotografie

Ing. Dominik Žlebek, LL. M.

Specialista veřejných zakázek

Veřejné zakázky 24


Datum uveřejnění článku: 01.12.2023


Prémiový obsah je k dispozici na herohero a spotify.


Seznam použitých zdrojů a další užitečné odkazy:

[1] Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Změna provozovatele číselníku NIPEZ. Dostupné zde: https://portal-vz.cz/info-forum-vzdelavani/aktuality/zmena-provozovatele-ciselniku-nipez/.


[2] Číselník NIPEZ. Dostupné zde: https://isvz.nipez.cz/ciselniky/cnipez.


Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Portál VZ: https://portal-vz.cz/uvod/

Sociálně odpovědné veřejné zadávání: https://www.sovz.czDalší informace:


Chtěli bychom Vás upozornit, že obsah tohoto odborného článku nelze chápat jako poskytování odborných informací nebo rad ve smyslu ust. § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž ani jako poskytování právních služeb ve smyslu ust. § 1 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. Charakter našich článků má posloužit k přiblížení a zpřehlednění právní úpravy veřejných zakázek, nikoliv jako profesionální právní návod k jejímu užití.


Upozorňujeme, že článek čepá výhradně z platné a účinné právní úpravy ke dni vydání článku a není v čase aktualizován.


© Veřejné Zakázky 24: Průvodce veřejnými zakázkami | zakazkovy-pruvodce.cz

Comments


bottom of page