top of page

Odstávka Věstníku veřejných zakázek

Aktualita z veřejného zadávání.

Odstávka Věstníku veřejných zakázek v souvislosti s eForms.
Odstávka VVZ.

Následující článek představuje důležité informace ohledně plánovaných změn v uveřejňovacích formulářích na Věstníku veřejných zakázek (dále jen "Věstník"), které budou probíhat od 25. října 2023. Změny souvisí s implementací nových elektronických formulářů (eForms) dle prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1780.


Zásadní změna v elektronických formulářích

K datu 25. října 2023 budou všechny členské státy EU povinny přejít na novou podobu elektronických formulářů pro uveřejňování oznámení v oblasti zadávání veřejných zakázek. Tato změna vychází z prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1780, kterým se stanoví standardní formuláře pro tuto oblast.


Přechodné provozní období Věstníku

Pro zajištění hladkého přechodu na nové eForms bylo stanoveno přechodné provozní období Věstníku:

  1. Znepřístupnění uživatelských účtů (20. října 2023): V pátek 20. října 2023 od 18:00 dojde k uzavření uživatelských účtů. Během tohoto období nebude možné přihlášení ani registrace, a také nebude možné odesílat ani uveřejňovat žádné formuláře.

  2. Mimo provoz (26. října 2023): Od čtvrtka 26. října 2023 od 8:00 bude Věstník zcela mimo provoz. Při návštěvě stránky se zobrazí pouze informace o probíhající plánované odstávce.

  3. Obnovení provozu (30. října 2023): V pondělí 30. října 2023 od 8:00 dojde ke spuštění a obnovení provozu Věstníku včetně možnosti odesílat a uveřejňovat formuláře již v nové podobě eForms.

Důležité upozornění pro zadavatele

Během přechodného období nebude možné prodloužit lhůtu pro podání nabídek. Z tohoto provozovatel Věstníku žádá uživatele, aby si s ohledem na tuto situaci pečlivě naplánovali odesílání svých formulářů tak, aby neohrozili dodržení zákonných lhůt. Poslední formuláře musí být odeslány do stávajícího Věstníku nejpozději v pátek 20. října 2023 do 18:00 hodin. Tyto formuláře budou následně zpřístupněny ke čtení ve veřejné části Věstníku - uveřejnění proběhne v pondělí.

Z důvodu nekompatibility současných formulářů a nových eForms nebude možné posléze využít rozpracované formuláře vytvořené do 20. října 2023 do 18 hodin, a tudíž budou tyto formuláře ze systému odstraněny.


Podpora a nápověda

Na stránkách vvz.nipez.cz v sekci Nápověda/dokumentace budou dle provozovatele Věstníku k dispozici aktualizované metodické pokyny pro vyplnění a uveřejnění jednotlivých formulářů a základní pokyny pro snadný výběr formuláře prostřednictvím průvodce (návodných otázek).


Mějte prosím na paměti uvedená data a postupy pro zachování kontinuity ve vašich procesech spojených s veřejnými zakázkami.

Mgr. Jana Karbanová - profilová fotografie

Ing. Dominik Žlebek, LL. M.

Specialista veřejných zakázek

Veřejné zakázky 24


Datum uveřejnění článku: 10.09.2023


Prémiový obsah je k dispozici na herohero a spotify.


Seznam použitých zdrojů a další užitečné odkazy:

[1] Komise Evropské unie. Nařízení Komise (EU) 2019/1780 ze dne 23. září 2019. Dostupné zde: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32019R1780.

[2] Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Přechod na eForms – plánovaná odstávka Věstníku. Dostupné zde: https://portal-vz.cz/info-forum-vzdelavani/aktuality/prechod-na-eforms-planovana-odstavka-vestniku/.

[3] Věstník veřejných zakázek. Přechod na eForms – plánovaná odstávka Věstníku. Dostupné zde: https://vvz.nipez.cz/aktuality-a-informace/prechod-na-eforms-planovana-odstavka-vestniku.


Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Portál VZ: https://portal-vz.cz/uvod/

Sociálně odpovědné veřejné zadávání: https://www.sovz.cz
Další informace:

Chtěli bychom Vás upozornit, že obsah tohoto odborného článku nelze chápat jako poskytování odborných informací nebo rad ve smyslu ust. § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž ani jako poskytování právních služeb ve smyslu ust. § 1 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. Charakter našich článků má posloužit k přiblížení a zpřehlednění právní úpravy veřejných zakázek, nikoliv jako profesionální právní návod k jejímu užití.


Upozorňujeme, že článek čepá výhradně z platné a účinné právní úpravy ke dni vydání článku a není v čase aktualizován.


© Veřejné Zakázky 24: Průvodce veřejnými zakázkami | zakazkovy-pruvodce.cz

תגובות


bottom of page