top of page

Nový Sborník ÚOHS k důležité rozhodovací praxi v oblasti stavebních veřejných zakázek

Aktualita z veřejného zadávání.

Nový Sborník důležité rozhodovací praxe u stavebních veřejných zakázek.
Sborník rozhodovací praxe u stavebních zakázek.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") dnes 03.10.2023 vydal nový sborník důležité rozhodovací praxe (ve smyslu meritorních prvostupňových a druhostupňových rozhodnutí) týkající se stavebních veřejných zakázek (dále jen "Sborník"). Jedná se tak již o třetí sborník rozhodovací praxe Úřadu, který následuje po sborníku rozhodnutí (i) z oblasti dopravy a (ii) z oblasti zdravotnictví, které jsou k dispozici zde.


Tento nový Sborník v oblasti stavebních veřejných zakázek má za cíl "shromáždit věcně zajímavá meritorní prvostupňová a druhostupňová rozhodnutí ÚOHS dotýkající se problematiky veřejných zakázek v oblasti stavebnictví, která byla vydána v rámci správních řízení zahájených na návrh či z moci úřední v období 01/2021 až 12/2022, a podat čtenáři stručné shrnutí merita projednávané věci v jednotlivých případech, jakož i nastínit některé úvahy prezentované v rámci uvedených rozhodnutí s cílem napomoci dobré zakázkové praxi." [1]


Sborník představuje velice užitečný materiál pro odborníky v oblasti veřejných zakázek, neboť jak sám Úřad úvádí, "závěry vyjádřené v rozhodnutích zahrnutých do tohoto sborníku mají mnohdy přesah a dopad i na zakázky mimo sféru stavebnictví, v důsledku čehož tak mohou být tyto vyslovené závěry případně aplikovatelné i na postupy zadavatelů v jiných odvětvích". [1]


Mgr. Jana Karbanová - profilová fotografie

Ing. Dominik Žlebek, LL. M.

Specialista veřejných zakázek

Veřejné zakázky 24


Datum uveřejnění článku: 03.10.2023


Prémiový obsah je k dispozici na herohero a spotify.


Seznam použitých zdrojů a další užitečné odkazy:

[1] Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Sborník vybraných rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže veřejné zakázky z oblasti stavebnictví (01/2021 – 12/2022). Dostupné zde: https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/metodicka-cinnost/sborniky-rozhodnuti.html.Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Portál VZ: https://portal-vz.cz/uvod/

Sociálně odpovědné veřejné zadávání: https://www.sovz.czDalší informace:


Sborník si můžete zdarma stáhnout ve formátu .pdf zde:

Sbornik_UOHS_rozhodnutí_stavby
.pdf
Stáhnout PDF • 1.14MB

Chtěli bychom Vás upozornit, že obsah tohoto odborného článku nelze chápat jako poskytování odborných informací nebo rad ve smyslu ust. § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž ani jako poskytování právních služeb ve smyslu ust. § 1 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. Charakter našich článků má posloužit k přiblížení a zpřehlednění právní úpravy veřejných zakázek, nikoliv jako profesionální právní návod k jejímu užití.


Upozorňujeme, že článek čepá výhradně z platné a účinné právní úpravy ke dni vydání článku a není v čase aktualizován.


© Veřejné Zakázky 24: Průvodce veřejnými zakázkami | zakazkovy-pruvodce.cz

Comments


bottom of page