top of page

Sborník rozhodovací praxe ÚOHS ve veřejných zakázkách v oblasti telematiky a telekomunikací

Aktualita z veřejného zadávání.

ÚOHS představil nový sborník rozhodovací praxe pro veřejné zakázky v oblasti telematiky a telekomunikací.
ÚOHS představil nový sborník rozhodovací praxe pro veřejné zakázky v oblasti telematiky a telekomunikací.

Dne 28.02.2024 představil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nový sborník dosavadní důležité rozhodovací praxe pro veřejné zakázky v oblasti telematiky a telekomunikací. Jak sám ÚOHS uvádí, cílem "sborníku je podat čtenáři stručné a přehledné shrnutí merita projednávané věci, přispět k předvídatelnosti rozhodovací praxe ÚOHS, a tím posílit konzistentnost a jednotnost výkladu zákona o zadávání veřejných zakázek a zejména pak právní jistotu jednotlivých aktérů působících v oblasti veřejných zakázek. Případy jsou ve sborníku členěny do kapitol dle hlavního předmětu správního řízení, každé odkazované rozhodnutí obsahuje v záhlaví rovněž hypertextový odkaz na své úplné znění zveřejněné ve sbírce rozhodnutí na internetových stránkách Úřadu."[1]


Kompletní dokument je dostupný na webových stránkách zde:


Mgr. Jana Karbanová - profilová fotografie

Ing. Dominik Žlebek, LL. M.

Specialista veřejných zakázek

Veřejné zakázky 24


Datum uveřejnění článku: 28.02.2024


Prémiový obsah je k dispozici na herohero a spotify.


Seznam použitých zdrojů a další užitečné odkazy:

[1] Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Sborník rozhodnutí o veřejných zakázkách v telematice a telekomunikacích ze dne 28.02.2024. Dostupné zde: https://uohs.gov.cz/cs/informacni-centrum/tiskove-zpravy/verejne-zakazky/3821-vychazi-sbornik-vybranych-rozhodnuti-uohs-o-verejnych-zakazkach-z-oblasti-telekomunikaci-a-telematiky.html.


Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Portál VZ: https://portal-vz.cz/uvod/

Sociálně odpovědné veřejné zadávání: https://www.sovz.czDalší informace:


Chtěli bychom Vás upozornit, že obsah tohoto odborného článku nelze chápat jako poskytování odborných informací nebo rad ve smyslu ust. § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž ani jako poskytování právních služeb ve smyslu ust. § 1 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. Charakter našich článků má posloužit k přiblížení a zpřehlednění právní úpravy veřejných zakázek, nikoliv jako profesionální právní návod k jejímu užití.


Upozorňujeme, že článek čepá výhradně z platné a účinné právní úpravy ke dni vydání článku a není v čase aktualizován.


© Veřejné Zakázky 24: Průvodce veřejnými zakázkami | zakazkovy-pruvodce.cz

Comments


bottom of page