top of page

Vzorové smluvní dokumenty s využím BIM

Aktualita z veřejného zadávání.

Probíhá příprava vzorových smluvních dokumentů s využitím BIM.
Vzorové smluvní dokumenty s využím BIM.

Dne 12. 10. 2023 vydala Česká agentura pro standardizaci (dále jen "Agentura") tiskovou zprávu[1], ze které vyplývá, že v součanosti probíhá příprava vzorových smluvních dokumentů pro účely veřejných zakázek s využitím metody Building Information Modeling (dále jen "BIM"). Na přípravě těchto dokumentů se mimo Agenturu podílí dále také advokátní kandelář Havel & Partners a sdružení czBIM.


V tiskové zprávě Agentura uvádí, že zadávání stavebních veřejných zakázek, není jednoduchou disciplínou a v rámci těchto veřejných zakázek mnohdy dochází ke zbytečným průtahům či navýšení ceny oproti původní smluvní ceně ve spojitosti s nepřesnostmi či nejednoznačnostmi v původní zadávací dokumentaci (v nejširším slova smyslu). Nad rámec toho tisková zpráva zmiňuje, že v případě, že se zadavatelé takových veřejných zakázek rozhodnou v rámci inženýringu využít metodu BIM, přináší to bezpochyby spoustu dodatečných specifikací a nezbytných náležitostí - jinými slovy jsou s tím spojeny vyšší nároky na straně zadavatele.


Právě s ohledem na výše uvedé dochází ke spojení dříve zmíněných subjektů, které v aktuálně připravují vzorové dokumenty pro veřejné zakázky, ve kterých dojde k využítí metody BIM. Připravované dokumenty budou dle tiskové zprávy obsahovat nejen samotnou smluvní dokumentaci týkající se výměny digitálních informaci, ale rovněž vzorovou zadávací dokumentaci a dále také dodatečná smluvní ujednání a jiné přílohy. Vzorová dokumentace bude rozdělena do dvou balíků, přičemž první z nich bude možné využít zejména na projektové činnosti spojené se zajištěním a vyhotovením projektové dokumentace ve stupních DUR (Dokumentace pro územní rozhodnutí/řízení), DUSP (Dokumentace pro vydání společného povolení stavby dráhy), DSP (Dokumentace pro stavební povolení) a DPS (Dokumentace pro provedení stavby). Druhý balík dokumentace by měl sloužit zejména pro oblast konzultačních služeb při výběru tzv. Koordinátora BIM[2], který zajišťuje řízení a koordinaci projektu dle standardů BIM a interních postupů společnosti.


Tisková zpráva bohužel nezmiňuje časový rámec či předpoklad, kdy bychom se výše popsaných vzorových dokumentů mohli dočkat. Nezbývá tedy než zúčastněným držet palce a těšít se na brzké zveřejnění.


Více informací je dostupných přímo na webových stránkách Agentury, kde je možné rovněž najít zmiňovanou tiskovou zprávu: https://www.koncepcebim.cz/vzniknou-vzorove-dokumenty-pro-smluvni-dokumentaci-s-vyuzitim-bim-ceska-agentura-pro-standardizaci-na-nich-spolupracuje-s-havel-partners-a-czbim/.


Mgr. Jana Karbanová - profilová fotografie

Ing. Dominik Žlebek, LL. M.

Specialista veřejných zakázek

Veřejné zakázky 24


Datum uveřejnění článku: 24.10.2023


Prémiový obsah je k dispozici na herohero a spotify.


Seznam použitých zdrojů a další užitečné odkazy:

[1] Česká agentura pro standardizaci. Tisková zpráva - Vzniknou vzorové dokumenty pro smluvní dokumentaci s využím BIM. Dostupné zde: https://www.koncepcebim.cz/vzniknou-vzorove-dokumenty-pro-smluvni-dokumentaci-s-vyuzitim-bim-ceska-agentura-pro-standardizaci-na-nich-spolupracuje-s-havel-partners-a-czbim/.


[2] Arkance Systems CZ s.r.o. BIMfo - slovník BIM pojmů - BIM koordinátor. Dostupné z: https://www.bimfo.cz/Nastaveni/Slovnik-BIM-pojmu/BIM-koordinator.aspx.


Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR: https://www.mpo.cz/

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Portál VZ: https://portal-vz.cz/uvod/

Sociálně odpovědné veřejné zadávání: https://www.sovz.czDalší informace:


Chtěli bychom Vás upozornit, že obsah tohoto odborného článku nelze chápat jako poskytování odborných informací nebo rad ve smyslu ust. § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž ani jako poskytování právních služeb ve smyslu ust. § 1 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. Charakter našich článků má posloužit k přiblížení a zpřehlednění právní úpravy veřejných zakázek, nikoliv jako profesionální právní návod k jejímu užití.


Upozorňujeme, že článek čepá výhradně z platné a účinné právní úpravy ke dni vydání článku a není v čase aktualizován.


© Veřejné Zakázky 24: Průvodce veřejnými zakázkami | zakazkovy-pruvodce.cz

Comments


bottom of page