top of page

Do meziresortního připomínkování dorazila Národní strategie veřejného zadávání pro roky 2024 - 2028

Aktualita z veřejného zadávání.

Národní strategie veřejného zadávání pro období let 2024 až 2028 je v meziresortním připomínkování.
Národní strategie veřejného zadávání pro období let 2024 až 2028.

Na základě informací Hospodářské komory České republiky ze dne 04.12.2023 dorazila do meziresortního připomínkování dlouho očekávaná a potřebná Národní strategie veřejného zadávání pro období let 2024 až 2028.[1]


Národní strategie veřejného zadávání se váže na Programové prohlášení vlády a je zpracována na základě plnění usnesení vlády ze dne 14. 6. 2023 č. 424 k výroční zprávě o elektronizaci a stavu veřejných zakázek za rok 2022.[2]


Zástupci platformy Sociálně odpovědného zadávání s ohledem na dopad, který v rámci České republiky bude národní strategie mít, vyzývají tímto širší odbornou veřejnost k námětům a dalším připomínkám. Připomínky či postřehy je možné zasílat do 14.12.2023 na email ivana.mudrikova@mmr.gov.cz.[3]


Národní strategii veřejného zadávání je možné nalézt a stáhnout na odkazu:


Mgr. Jana Karbanová - profilová fotografie

Ing. Dominik Žlebek, LL. M.

Specialista veřejných zakázek

Veřejné zakázky 24


Datum uveřejnění článku: 07.12.2023


Prémiový obsah je k dispozici na herohero a spotify.


Seznam použitých zdrojů a další užitečné odkazy:

[1] Hospodářská komora České republiky. Připomínkujte aktuální legislativu s. termínem od 04.12.2023. Dostupné zde: https://www.komora.cz/news/pripominkujte-aktualni-legislativu-s-terminem-od-4-prosince/


[2] Ministerstvo pro místní rozvoj. Výroční zpráva o elektronizaci a stavu veřejných zakázek v ČR za rok 2022 Dostupné zde: https://portal-vz.cz/vyrocni-zpravy-a-souhrnne-udaje-o-verejnych-zakazkach/vyrocni-zpravy-o-stavu-verejnych-zakazek/.


[3] Socialně odpovědné veřejné zadávání. Gamechanging moment! Přijímáme připomínky k Národní strategii veřejného zadávání. Využijte této příležitosti a staňte se součástí změny ve veřejném zadávání. Dostupné zde: https://www.sovz.cz/novinky/inspirace-pro-nakup-potravin-ze-svedska/.


Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Portál VZ: https://portal-vz.cz/uvod/

Sociálně odpovědné veřejné zadávání: https://www.sovz.czDalší informace:


Chtěli bychom Vás upozornit, že obsah tohoto odborného článku nelze chápat jako poskytování odborných informací nebo rad ve smyslu ust. § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž ani jako poskytování právních služeb ve smyslu ust. § 1 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. Charakter našich článků má posloužit k přiblížení a zpřehlednění právní úpravy veřejných zakázek, nikoliv jako profesionální právní návod k jejímu užití.


Upozorňujeme, že článek čepá výhradně z platné a účinné právní úpravy ke dni vydání článku a není v čase aktualizován.


© Veřejné Zakázky 24: Průvodce veřejnými zakázkami | zakazkovy-pruvodce.cz

Comments


bottom of page