top of page

Testovací prostředí nového VVZ a dostupné metodiky

Aktualita z veřejného zadávání.

MMR uveřejnilo novinky týkající se e-forms.
MMR uveřejnilo novinky týkající se e-forms.

Dne 29.01.2024 představilo Ministerstvo pro místní rozvoj na svém portálu o veřejných zakázkách nové informace ve věci přechodu na e-forms. Konkrténě ministerstvo uvádí, že aktuálně probíhá plánovaná odstávka Věstníku veřejných zakázek, a to až do 05.02.2024 do 08:00 hodin.


Nad to MMR informovalo, že je aktuálně dostupná testovací verze prostřední, kterou si mohou zadavatelé vyzkoušet. To je přístupné na adrese: https://ref.vvz.nipez.cz/. Přihlašovací údaje jsou: přihlašovací jméno: „lbsrcj", heslo: „Vvz123456789".


Společně s tím jsou rovněž dostupné metodické pokyny k novým e-forms, které je možné nalézt na adrese: https://ref.vvz.nipez.cz/napoveda-dokumentace.


Veškeré informace jsou dostupné na Portálu VZ.Mgr. Jana Karbanová - profilová fotografie

Ing. Dominik Žlebek, LL. M.

Specialista veřejných zakázek

Veřejné zakázky 24


Datum uveřejnění aktuality: 30.01.2024


Prémiový obsah je k dispozici na herohero a spotify.


Seznam použitých zdrojů a další užitečné odkazy:

[1] Ministerstvo pro místní rozvoj. Odstávka VVZ a přístup do referenčního prostředí. Dostupné zde: https://portal-vz.cz/info-forum-vzdelavani/aktuality/odstavka-vvz-a-pristup-do-referencniho-prostredi/.


Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Portál VZ: https://portal-vz.cz/uvod/

Sociálně odpovědné veřejné zadávání: https://www.sovz.cz

Věstník veřejných zakázek: https://vvz.nipez.cz/


Další informace:


Chtěli bychom Vás upozornit, že obsah tohoto odborného článku nelze chápat jako poskytování odborných informací nebo rad ve smyslu ust. § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž ani jako poskytování právních služeb ve smyslu ust. § 1 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. Charakter našich článků má posloužit k přiblížení a zpřehlednění právní úpravy veřejných zakázek, nikoliv jako profesionální právní návod k jejímu užití.


Upozorňujeme, že článek čepá výhradně z platné a účinné právní úpravy ke dni vydání článku a není v čase aktualizován.


© Veřejné Zakázky 24: Průvodce veřejnými zakázkami | zakazkovy-pruvodce.cz

Comentarios


bottom of page