top of page

Nové výkladové stanovisko ÚOHS ke skládání kauce po novele ZZVZ provedené zákonem č. 166/2023 Sb.

Aktualita z veřejného zadávání.

Výkladové stanovisko ÚOHS ke skládání kauce po novele ZZVZ.
Výkladové stanovisko ÚOHS.

V návaznosti na nedávnou technickou novelu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (a v ní obsaženou úpravu ust. § 255 odst. 1 ZZVZ), která nabyla účinnosti dne 16.07.2023, uveřejnil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "ÚOHS") nové výkladové stanovisko ke skládání kauce. Stanovisko ÚOHS vydává zejména v návaznosti na nejasnosti, které mohou v kontextu zmíněné novely vznikat.


Mgr. Jana Karbanová - profilová fotografie

Ing. Dominik Žlebek, LL. M.

Specialista veřejných zakázek

Veřejné zakázky 24


Datum uveřejnění článku: 15.09.2023


Prémiový obsah je k dispozici na herohero a spotify.


Seznam použitých zdrojů a další užitečné odkazy:

[1] Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ke skládání kauce po novele ZZVZ provedené zákonem č. 166/2023 Sb. Dostupné zde: https://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/tiskove-zpravy/verejne-zakazky/3666-stanovisko-uradu-k-novelizovanym-pravidlum-skladani-kauce-pri-podani-navrhu-dle-zzvz.html.


Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Portál VZ: https://portal-vz.cz/uvod/

Sociálně odpovědné veřejné zadávání: https://www.sovz.czDalší informace:


Stanovisko si můžete zdarma stáhnout ve formátu .pdf zde:

Stanovisko-UOHS-ke-skladani-kauce-po-novele-ZZVZ-c.-166_2023
.pdf
Download PDF • 167KB

Chtěli bychom Vás upozornit, že obsah tohoto odborného článku nelze chápat jako poskytování odborných informací nebo rad ve smyslu ust. § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž ani jako poskytování právních služeb ve smyslu ust. § 1 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. Charakter našich článků má posloužit k přiblížení a zpřehlednění právní úpravy veřejných zakázek, nikoliv jako profesionální právní návod k jejímu užití.


Upozorňujeme, že článek čepá výhradně z platné a účinné právní úpravy ke dni vydání článku a není v čase aktualizován.


© Veřejné Zakázky 24: Průvodce veřejnými zakázkami | zakazkovy-pruvodce.cz

Comments


bottom of page