top of page

Studie Sociologického ústavu AV ČR k problematice korupce v ČR mimo jiné i k veřejným zakázkám

Aktualita z veřejného zadávání.

MMR uveřejnilo novinky týkající se e-forms.
Korupce ve veřejných zakázkách.

Sociologický ústav Akademie věd České republiky v rámci projektu TL05000011 podpořeného Technologickou agenturou České republiky a Ministerstvem spravedlnosti České republiky publikoval souhrnou výzkumnou zprávu s názvem "Korupce ve vybraných sektorech v České republice a možnosti jejího snížení".


Tým autorů ve složení Kristýna Bašná, Radim Bureš, Dalibor Fadrný a Jaroslava Pospíšilová se v rámci 124 stránkového materiálu věnují problematice korupce v kontextu školství, sportu, zdravotnictví, exekuce, stavebního řízení a rovněž veřejných zakázek. Mezi nejrizikovější faktory z hlediska korupce ve veřejných zakázkách zpráva řadí zejména (i) nastavení zadávacích podmínek zadávacího řízení šitých na míru určitého dodavatele, (ii) únik informací, resp. předávání informací spřáteleným uchazečům, (iii) účelové dělení veřejných zakázek a s tím spojené obcházení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ve smyslu zadávání zakázek v mírnějším režimu a (iv) oslovování opakujícího se okruhu dodavatelů.


Jako zásadní doporučení k minimalizaci zmíněných rizik kolektiv autorů uvádí systematický rozvoj digitalizace a využívání datových analýz; posilování tlaku na transparentnost v kontextu digitalizace; otevřenost a zapojení trhu do diskuse o nastavení zadávacích podmínek legální cestou, tj. v podobě využívání předběžných tržních konzultací; akcentaci definování potřeb zadavatele při formulaci veřejné zakázky a podporu a rozvoj edukace v oblasti veřejných zakázek - zejména podporu školení, metodik, interních směrnic zadavatelů apod.


Projekt probíhal od 01.04.2021 do 31.12.2023 na základě veřejné soutěže ÉTA 5 (STA02020TL050) s finanční podporou ve výši 1 467 tis. Kč a celkovými náklady 1 834 tis. Kč.


Další informace o projektu jsou dostupné na platformě Starfos zde: https://starfos.tacr.cz/projekty/TL05000011?query=y7laaadafayq.Mgr. Jana Karbanová - profilová fotografie

Ing. Dominik Žlebek, LL. M.

Specialista veřejných zakázek

Veřejné zakázky 24


Datum uveřejnění aktuality: 30.01.2024


Prémiový obsah je k dispozici na herohero a spotify.


Seznam použitých zdrojů a další užitečné odkazy:

[1] BAŠNÁ, K., BUREŠ, R., FADRNÝ, D., POSPÍŠILOVÁ, J. Korupce ve vybraných sektorech v České republice a možnosti jejího snížení. výzkumná práce. Sociologický ústav Akademie věd ČR. 2023. ISBN 978-80-7330-416-4. Dostupné zde: https://www.soc.cas.cz/publikace/korupce-ve-vybranych-sektorech-v-ceske-republice-moznosti-jejiho-snizeni.


Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Portál VZ: https://portal-vz.cz/uvod/

Sociálně odpovědné veřejné zadávání: https://www.sovz.cz

Věstník veřejných zakázek: https://vvz.nipez.cz/


Další informace:


Chtěli bychom Vás upozornit, že obsah tohoto odborného článku nelze chápat jako poskytování odborných informací nebo rad ve smyslu ust. § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž ani jako poskytování právních služeb ve smyslu ust. § 1 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. Charakter našich článků má posloužit k přiblížení a zpřehlednění právní úpravy veřejných zakázek, nikoliv jako profesionální právní návod k jejímu užití.


Upozorňujeme, že článek čepá výhradně z platné a účinné právní úpravy ke dni vydání článku a není v čase aktualizován.


© Veřejné Zakázky 24: Průvodce veřejnými zakázkami | zakazkovy-pruvodce.cz

Comments


bottom of page