top of page

Zákonné instituty (2. část) - seznam kvalifikovaných dodavatelů + ukázka

Přednáška č. 20:


Oznamujeme Vám, že jsme uveřejnili nové video s názvem #20 - Zákonné instituty (2. část) - Seznam kvalifikovaných dodavatelů + ukázka.


⚖️ V tomto videu se společně zaměříme na stručný úvod do Veřejných zakázek - konkrétně se podíváme na zákonné instituty v podobě seznamu kvalifikovaných dodavatelů, respektive výpis z tohoto seznamu, který je zkráceně známý jako SKD. Jedná se o druhou část přednášky, která je věnována zákonným institutům dle ZZVZ.


Prémiová verze přednášky je dostupná na herohero i na spotify.


Datum uveřejnění přednášky: 04.01.2024


Autor:

Ing. Dominik Žlebek, LL. M.

Specialista veřejných zakázek


Seznam použitých zdrojů a další užitečné odkazy:

[1] Důvodová zpráva k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

[2] LeXikon Veřejných Zakázek. Dostupné z: https://www.lexikonvz.cz.

[3] Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Informační systém o veřejných zakázkách – Seznam kvalifikovaných dodavatelů. Dostupné z: https://skd.nipez.cz/ISVZ/SKD/ISVZ_SKD_text.aspx.

[4] Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Portál o veřejných zakázkách – Seznam kvalifikovaných dodavatelů. Dostupné z: https://portal-vz.cz/nipez/list-of-approved-economic-operators/.

[5] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014, o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES, v platném znění.

[6] Sněmovní tisk 249/0. Novela k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Dostupné zde: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=9&CT=249&CT1=0.

[7] ŠEBESTA, Milan, NOVOTNÝ, Petr, MACHUREK, Tomáš, DVOŘÁK, David a kol. Zákon o zadávání veřejných zakázek. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2022. ISBN 978-80-7400-856-6.

[8] Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. R315/2013/VZ-13687/2014/310/TNO ze dne 30.06.2014.

[9] Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. S229/2012/VZ-3516/2013/512/MVY ze dne 25.02.2013.

[10] Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.


Další informace:

Všechny přednášky jsou dostupné zde: https://www.zakazkovy-pruvodce.cz/vzdelavaci-kurz


Chtěli bychom Vás upozornit, že obsah našich videí nelze chápat jako poskytování odborných informací nebo rad ve smyslu ust. § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž ani jako poskytování právních služeb ve smyslu ust. § 1 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. Charakter našich přednášek má posloužit k přiblížení a zpřehlednění právní úpravy veřejných zakázek, nikoliv jako profesionální právní návod k jejímu užití.


Upozorňujeme, že přednáška čepá výhradně z platné a účinné právní úpravy ke dni vydání videa a není v čase aktualizována.


© Veřejné Zakázky 24: Průvodce veřejnými zakázkami | zakazkovy-pruvodce.cz

Comments


bottom of page