top of page

Zákonné instituty (7. část) - Mimořádně nízká nabídková cena optikou rozhodovací praxe ÚOHS a judikatury soudů

Přednáška č. 25:


Oznamujeme Vám, že jsme uveřejnili nové video s názvem #25 - Zákonné instituty (7. část) - Mimořádně nízká nabídková cena (2. část).


⚖️ V tomto videu se společně zaměříme na stručný úvod do Veřejných zakázek - konkrétně se podíváme na zákonné instituty v podobě Mimořádně nízké nabídkové ceny (také jako "MNNC") optikou dosavadní rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a judikatury soudů. Jedná se o sedmou část přednášky, která je věnována zákonným institutům dle ZZVZ.


Prémiová verze přednášky je dostupná na herohero i na spotify.


Datum uveřejnění přednášky: 14.03.2024


Autor:

JUDr. Jan Musil, LL. M.

Právník - Specialista veřejných zakázek


Seznam použitých zdrojů a další užitečné odkazy:

[1] Důvodová zpráva k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

[2] LeXikon Veřejných Zakázek. Dostupné z: https://www.lexikonvz.cz.

[3] Rozhodnutí předsedy Úřadu ze dne 1. 12. 2023, č. j. ÚOHS-48067/2023/162

[4] Rozhodnutí předsedy Úřadu ze dne 15. 3. 2021, č. j. ÚOHS-09045/2021/162/PJe

[5] Rozhodnutí předsedy Úřadu ze dne 17. 12. 2021, č. j. ÚOHS-42663/2021/163/VVá 

[6] Rozhodnutí předsedy Úřadu ze dne 19. 9. 2022, č. j. ÚOHS-30215/2022/163  

[7] Rozhodnutí předsedy Úřadu ze dne 24. 8. 2020, č. j. ÚOHS-26221/2020/323/VVá

[8] Rozhodnutí předsedy Úřadu ze dne 24. 8. 2020, č. j. ÚOHS-26254/2020/321/Vju

[9] Rozhodnutí předsedy Úřadu ze dne 30. 9. 2020, č. j. ÚOHS-30446/2020/321/EDo

[10] Rozhodnutí předsedy Úřadu ze dne 9. 3. 2020, č. j. ÚOHS-07760/2020/321/HBa

[12] Rozhodnutí Úřadu ze dne 10. 1. 2023, č. j. ÚOHS-01203/2023/500

[13] Rozhodnutí Úřadu ze dne 11. 12. 2019, č. j. ÚOHS-S0370/2019/VZ-34233/2019/512/ŠMr

[14] Rozhodnutí Úřadu ze dne 16. 2. 2018, č. j. ÚOHS-S0435/2017/VZ-04920/2018/531/Mho

[15] Rozhodnutí Úřadu ze dne 20. 12. 2021, č. j. ÚOHS-42257/2021/163/PBl

[16] Rozhodnutí Úřadu ze dne 25. 1. 2019, č. j. ÚOHS-S0491/2018/VZ-02558/2019/522/PKř

[17] Rozhodnutí Úřadu ze dne 25. 7. 2022, č. j. ÚOHS-24989/2022/500

[18] Rozhodnutí Úřadu ze dne 25. 8. 2020, č. j. ÚOHS-26370/2020/322/BVí

[19] Rozhodnutí Úřadu ze dne 28. 6. 2018, č. j. ÚOHS-S0173/2018/VZ-19313/2018/541/SLa

[20] Rozhodnutí Úřadu ze dne 30. 10. 2023, č. j. ÚOHS-42517/2023/500

[21] Rozhodnutí Úřadu ze dne 7. 10. 2021, č. j. ÚOHS-33814/2021/500/AIv

[22] Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 20. 7. 2023, č. j. 30 Af 10/2022 - 392

[23] Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 15. 9. 2022 ve věci Veridos GmbH Ministar na vatreshnite raboti na Republika Bulgaria a Mühlbauer ID Services GmbH – S&T.

[24] Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.


Další informace:

Všechny přednášky jsou dostupné zde: https://www.zakazkovy-pruvodce.cz/vzdelavaci-kurz


Chtěli bychom Vás upozornit, že obsah našich videí nelze chápat jako poskytování odborných informací nebo rad ve smyslu ust. § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž ani jako poskytování právních služeb ve smyslu ust. § 1 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. Charakter našich přednášek má posloužit k přiblížení a zpřehlednění právní úpravy veřejných zakázek, nikoliv jako profesionální právní návod k jejímu užití.


Upozorňujeme, že přednáška čepá výhradně z platné a účinné právní úpravy ke dni vydání videa a není v čase aktualizována.


© Veřejné Zakázky 24: Průvodce veřejnými zakázkami | zakazkovy-pruvodce.cz

Comentarios


bottom of page