top of page

Zákonné instituty (6. část) - Mimořádně nízká nabídková cena

Přednáška č. 24:


Oznamujeme Vám, že jsme uveřejnili nové video s názvem #24 - Zákonné instituty (6. část) - Mimořádně nízká nabídková cena.


⚖️ V tomto videu se společně zaměříme na stručný úvod do Veřejných zakázek - konkrétně se podíváme na zákonné instituty v podobě Mimořádně nízké nabídkové ceny (také jako "MNNC"). Jedná se o šestou část přednášky, která je věnována zákonným institutům dle ZZVZ.


Prémiová verze přednášky je dostupná na herohero i na spotify.


Datum uveřejnění přednášky: 29.02.2024


Autor:

Ing. Dominik Žlebek, LL. M.

Specialista veřejných zakázek


Seznam použitých zdrojů a další užitečné odkazy:

[1] Důvodová zpráva k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

[2] LeXikon Veřejných Zakázek. Dostupné z: https://www.lexikonvz.cz.

[3] Multilateral Development Bank (MDB) Abnormally Low Tender (ALT) Working Group – Final Report. Version 5.0 (Final), April 2016. Dstupné zde:  https://www.caribank.org/sites/default/files/publication-resources/Abnormally%20Low%20Tenders%20(ALT)%20Guidance%20Note%20Version%205.0%20(Final).pdf.

[4] SFDI. Metodika pro posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny. 1. vydání. 2018. Dostupná zde: https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/metodiky/2018_metodika_posouzeni_nizke_ceny.pdf.

[5] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014, o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES, v platném znění.

[6] ŠEBESTA, Milan, NOVOTNÝ, Petr, MACHUREK, Tomáš, DVOŘÁK, David a kol. Zákon o zadávání veřejných zakázek. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2022. ISBN 978-80-7400-856-6.

[7] Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.


Další informace:

Všechny přednášky jsou dostupné zde: https://www.zakazkovy-pruvodce.cz/vzdelavaci-kurz


Chtěli bychom Vás upozornit, že obsah našich videí nelze chápat jako poskytování odborných informací nebo rad ve smyslu ust. § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž ani jako poskytování právních služeb ve smyslu ust. § 1 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. Charakter našich přednášek má posloužit k přiblížení a zpřehlednění právní úpravy veřejných zakázek, nikoliv jako profesionální právní návod k jejímu užití.


Upozorňujeme, že přednáška čepá výhradně z platné a účinné právní úpravy ke dni vydání videa a není v čase aktualizována.


© Veřejné Zakázky 24: Průvodce veřejnými zakázkami | zakazkovy-pruvodce.cz

Comments


bottom of page