top of page

Zákonné instituty (9. část) - Prohlídka místa plnění

Přednáška č. 27:


Oznamujeme Vám, že jsme uveřejnili nové video s názvem #27 - Zákonné instituty (9. část) - Prohlídka místa plnění.


⚖️ V tomto videu se společně zaměříme na stručný úvod do Veřejných zakázek - konkrétně se podíváme na zákonné instituty v podobě Prohlídky místa plnění.


Prémiová verze přednášky je dostupná na herohero i na spotify.


Datum uveřejnění přednášky: 11.04.2024


Autor:

Ing. Dominik Žlebek, LL. M.

Specialista veřejných zakázek


Seznam použitých zdrojů a další užitečné odkazy:

[1] Důvodová zpráva k zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

[2] MACHÁLKOVÁ, M., NOVOTNÝ, P. Prohlídka místa plnění ve světle ZZVZ. © EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo. 20.11.2017. Dostupné zde: https://www.epravo.cz/top/clanky/prohlidka-mista-plneni-ve-svetle-zzvz-106648.html.

[3] MAREČKOVÁ, E., HOLUB, L. Střípky z kontrolní praxe CRR – povinná prohlídka místa plnění. Časopis Veřejné zakázky č. 6/2022. 2022. Dostupné zde: https://www.crr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/12/14/1639487719_VZ_6_2020_Prohlídka%20místa%20plnění.pdf a https://www.zakazky.eu/archiv/clanek/289.

[4] Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, č. j.: 32655/2021/500/AIV, sp. zn.: S0108/2021/VZ ze dne 24.09.2021. Dostupné zde: https://uohs.gov.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-17679.html.

[5] Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, č. j.: 36399/2020/500/JBĚ, sp. zn.: S0170/2020/VZ ze dne 13.11.2020. Dostupné zde: https://uohs.gov.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-17111.html.

[6] Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, č. j.: S0254/2018/VZ-22751/2018/532/KST ze dne 03.08.2018. Dostupné zde: https://uohs.gov.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-15702.html.

[7] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014, o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES, v platném znění.

[8] ŠEBESTA, Milan, NOVOTNÝ, Petr, MACHUREK, Tomáš, DVOŘÁK, David a kol. Zákon o zadávání veřejných zakázek. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2022. ISBN 978-80-7400-856-6.

[9] Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.


Další informace:

Všechny přednášky jsou dostupné zde: https://www.zakazkovy-pruvodce.cz/vzdelavaci-kurz


Chtěli bychom Vás upozornit, že obsah našich videí nelze chápat jako poskytování odborných informací nebo rad ve smyslu ust. § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž ani jako poskytování právních služeb ve smyslu ust. § 1 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. Charakter našich přednášek má posloužit k přiblížení a zpřehlednění právní úpravy veřejných zakázek, nikoliv jako profesionální právní návod k jejímu užití.


Upozorňujeme, že přednáška čepá výhradně z platné a účinné právní úpravy ke dni vydání videa a není v čase aktualizována.


© Veřejné Zakázky 24: Průvodce veřejnými zakázkami | zakazkovy-pruvodce.cz

Yorumlar


bottom of page