top of page

Co je to Veřejná Zakázka a jak je tato oblast v ČR regulována?

Přednáška č. 1:


Oznamujeme Vám, že jsme uveřejnili nové video s názvem #1 - Co je to Veřejná Zakázka a jak je tato oblast v ČR regulována?.


⚖️ V tomto videu se společně zaměříme na stručný úvod do Veřejných zakázek, konkrétně se podíváme na to co je to "veřejná zakázka" a čím je tato oblast v ČR regulována.


Datum uveřejnění přednášky: 01.06.2023


Autor:

Ing. Dominik Žlebek, LL. M.

Specialista veřejných zakázek


Seznam použitých zdrojů a další užitečné odkazy:

[1] MAAYTOVÁ, A., OCHRANA, F., PAVEL. J. Veřejné finance v teorii a praxi. Praha: Grada Publishing, a. s., 2015. ISBN 978-80-247-5516-8.

[2] OCHRANA, F. Veřejné zakázky: metody a metodika efektivního hodnocení a výběru. Praha: Ekopress, s. r. o., 2004. ISBN 80-86119-79-3.

[3] Rozsudek NSS č. 5 As 50/2006 – 137, ze dne 29.04.2008.

[4] Rozsudek KS v Brně č. 62 Af 64/2011 – 41, ze dne 03.01.2013.

[5] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014, o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES, v platném znění.

[6] Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.


Další informace:

Všechny přednášky jsou dostupné zde: https://www.zakazkovy-pruvodce.cz/vzdelavaci-kurz


Chtěli bychom Vás upozornit, že obsah našich videí nelze chápat jako poskytování odborných informací nebo rad ve smyslu ust. § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž ani jako poskytování právních služeb ve smyslu ust. § 1 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. Charakter našich přednášek má posloužit k přiblížení a zpřehlednění právní úpravy veřejných zakázek, nikoliv jako profesionální právní návod k jejímu užití.


Upozorňujeme, že přednáška čepá výhradně z platné a účinné právní úpravy ke dni vydání videa a není v čase aktualizována.


© Veřejné Zakázky 24: Průvodce veřejnými zakázkami | zakazkovy-pruvodce.cz

Comments


bottom of page