top of page

Zadávací podmínky (3. část) - ekonomická a technická kvalifikace.

Přednáška č. 12:


Oznamujeme Vám, že jsme uveřejnili nové video s názvem #12 - Zadávací podmínky (3. část) - ekonomická a technická kvalifikace.


⚖️ V tomto videu se společně zaměříme na stručný úvod do Veřejných zakázek - konkrétně se podíváme na zadávací podmínky ve smyslu ekonomické a technické kvalifikace. Jedná se o třetí část přednášky, která je věnována zadávacím podmínkám veřejné zakázky.


Prémiová verze přednášky je dostupné na herohero i na spotify.


Datum uveřejnění přednášky: 14.09.2023


Autor:

Ing. Dominik Žlebek, LL. M.

Specialista veřejných zakázek


Seznam použitých zdrojů a další užitečné odkazy:

[1] DUDYCHA. D. Požadavek na počet členů realizačního týmu v zadávacím řízení – některé aspekty přiměřenosti pohledem rozhodovací praxe. Online článek ze dne 20.05.2022 na portálu EPRAVO.CZ. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/poza....

[2] Důvodová zpráva k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

[3] KUBÍK, M. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Prezentace Technická kvalifikace. Dostupné z: https://portal-vz.cz/info-forum-vzdel....

[4] KUBÍK, M. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Prezentace Technická kvalifikace prakticky. Dostupné z: https://portal-vz.cz/info-forum-vzdel....

[5] MERTOVÁ, H. Centrum pro regionální rozvoj České republiky – Prezentace Veřejné zakázky – zadávání a kontrola ze dne 04.06.2021. Dostupné z: https://irop.mmr.cz/getmedia/1974b18c....

[6] Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Vybraná rozhodnutí v oblasti veřejných zakázek od roku 2020. Dostupné z: https://portal-vz.cz/metodiky-stanovi....

[7] Rozhodnutí ÚOHS č. j. 07968/2022/163 ze dne 14.04.2022.

[8] Rozhodnutí ÚOHS č. j. 28954/2021/162/DHA ze dne 10.09.2021.

[9] Rozhodnutí ÚOHS č. j. R0101/2021/VZ ze dne 04.08.2021.

[10] Rozhodnutí ÚOHS č. j. R0101/2021/VZ ze dne 04.08.2021.

[11] Rozhodnutí ÚOHS č. j. R0147/2020 ze dne 06.10.2020.

[12] Rozhodnutí ÚOHS č. j. R0193/2017/VZ-01330/2018/321/HBA ze dne 17.01.2018.

[13] Rozhodnutí ÚOHS č. j. R0223/2018 ze dne 01.03.2019.

[14] Rozhodnutí ÚOHS č. j. S0121/2021/VZ ze dne 08.11.2021.

[15] Rozhodnutí ÚOHS č. j. S0435/2019 ze dne 27.04.2020.

[16] Rozhodnutí ÚOHS č. j. S0442/2017 ze dne 01.02.2018.

[17] Rozhodnutí ÚOHS č. j. S0456/2020 ze dne 15.12.2020.

[18] Rozhodnutí ÚOHS č. j. S0478/2020/VZ ze dne 12. 5. 2021.

[19] Rozhodnutí ÚOHS č. j. S388/2010 ze dne 09.02.2011.

[20] Rozsudek NSS č. j. 1 Afs 447/2019 ze dne 04.03.2021.

[21] Rozsudek ÚOHS č. j. S0108/2021/VZ ze dne 09.11.2021.

[22] Rozsudek ÚOHS č. j. S0161/2022/VZ ze dne 08.08.2022.

[23] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014, o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES, v platném znění.

[24] ŠEBESTA, Milan, NOVOTNÝ, Petr, MACHUREK, Tomáš, DVOŘÁK, David a kol. Zákon o zadávání veřejných zakázek. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2022. ISBN 978-80-7400-856-6.

[25] UHEREK, Michal. K výkladu stáří referenčních zakázek dle nového výkladového stanoviska. Online článek ze dne 18.01.2023 na portálu EPRAVO.CZ. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/kvyk....

[26] ÚOHS a MMR ČR. Společné stanovisko k výkladu „stáří“ referenčních zakázek ze dne 05.12.2022. Dostupné z: https://www.uohs.cz/cs/informacni-cen....

[27] ÚOHS. Stručný průvodce zadavatele světem veřejných zakázek 2. díl. 2019. Dostupné z: https://www.uohs.cz/cs/informacni-cen....

[28] Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

[29] Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.


Další informace:

Všechny přednášky jsou dostupné zde: https://www.zakazkovy-pruvodce.cz/vzdelavaci-kurz


Chtěli bychom Vás upozornit, že obsah našich videí nelze chápat jako poskytování odborných informací nebo rad ve smyslu ust. § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž ani jako poskytování právních služeb ve smyslu ust. § 1 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. Charakter našich přednášek má posloužit k přiblížení a zpřehlednění právní úpravy veřejných zakázek, nikoliv jako profesionální právní návod k jejímu užití.


Upozorňujeme, že přednáška čepá výhradně z platné a účinné právní úpravy ke dni vydání videa a není v čase aktualizována.


© Veřejné Zakázky 24: Průvodce veřejnými zakázkami | zakazkovy-pruvodce.cz

Comments


bottom of page