top of page

Zákonné instituty (5. část) - Objasnění nebo doplnění dle § 46 ZZVZ optikou rozhodovací praxe a judikatury

Přednáška č. 23:


Oznamujeme Vám, že jsme uveřejnili nové video s názvem #23 - Zákonné instituty (5. část) - Objasnění nebo doplnění dle § 46 ZZVZ optikou rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a judikatury soudů.


⚖️ V tomto videu se společně zaměříme na stručný úvod do Veřejných zakázek - konkrétně se podíváme na zákonné instituty v podobě objasnění nebo doplnění podání (předběžné nabídky/nabídky/žádosti o účast) dle § 46 ZZVZ. Jedná se o pátou část přednášky, která je věnována zákonným institutům dle ZZVZ.


Prémiová verze přednášky je dostupná na herohero i na spotify.


Datum uveřejnění přednášky: 15.02.2024


Autor:

Ing. Dominik Žlebek, LL. M.

Specialista veřejných zakázek


Seznam použitých zdrojů a další užitečné odkazy:

[1] Rozhodnutí předsedy ÚOHS č. j. 23814/2022/161, sp. zn. R0068/2022/VZ, ze dne 19.07.2022. Dostupné zde: https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-18250.html.

[2] Rozhodnutí předsedy ÚOHS č. j. R0195/2018/VZ-04833/2019/322/DJA, ze dne 18.02.2019. Dostupné zde: https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-15926.html. [3] Rozhodnutí ÚOHS č. j. 08451/2020/323/MBR, sp. zn. R0007/2020/VZ ze dne 13.03.2020. Dostupné zde: https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-16566.html. [4] Rozhodnutí ÚOHS č. j. 08458/2020/512/ŠMR, sp. zn. S0027/2020/VZ ze dne 23.04.2018. Dostupné zde: https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-16689.html. [5] Rozhodnutí ÚOHS č. j. 11743/2020/532/DKU, sp. zn. S0090/2020/VZ, ze dne 16.07.2020. Dostupné zde: https://uohs.gov.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-16919.html. [6] Rozhodnutí ÚOHS č. j. 18652/2022/500, sp. zn. S0136/2022/VZ, ze dne 11.08.2022. Dostupné zde: https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-18280.html. [7] Rozhodnutí ÚOHS č. j. 19726/2020/323/VVÁ, sp. zn. R0089/2020/VZ ze dne 29.06.2020. Dostupné zde: https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-16750.html. [8] Rozhodnutí ÚOHS č. j. 21982/2023/163, sp. zn. R0051/2023/VZ, ze dne 15.06.2023. Dostupné zde: https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-19071.html. [9] Rozhodnutí ÚOHS č. j. 38488/2022/162, sp. zn. R0128/2022/VZ ze dne 03.11.2022. Dostupné zde: https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-18453.html. [10] Rozhodnutí ÚOHS č. j. 42019/2020/521/OPI, sp. zn. S0409/2020/VZ, ze dne 16.01.2021. Dostupné zde: https://uohs.gov.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-17089.html. [11] Rozhodnutí ÚOHS č. j. 44438/2022/163, sp. zn. R0144/2022/VZ ze dne 21.12.2022. Dostupné zde: https://uohs.gov.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-18555.html. [12] Rozhodnutí ÚOHS č. j. R0027/2018/VZ-11749/2018/323/PBL, ze dne 23.04.2018. Dostupné zde: https://uohs.gov.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-15402.html. [13] Rozhodnutí ÚOHS č. j. S0193/2018/VZ-21379/2018/522/KČE, ze dne 08.08.2018. Dostupné zde: https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-15571.html. [14] Rozhodnutí ÚOHS č. j. S0318/2018/VZ-28579/2018/541/SLA, ze dne 19.10.2018. Dostupné zde: https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-15697.html. [15] Rozhodnutí ÚOHS č. j. S0409/2017/VZ-36525/2017/523/GHO, ze dne 26.03.2018. Dostupné zde: https://uohs.gov.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-15353.html. [16] Rozhodnutí ÚOHS sp. zn. ÚOHS-S0113/2020/VZ ze dne 11.05.2020.

[17] Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 06.10.2011, č. j. 62 Af 50/2010-104.

[18] Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.


Další informace:

Všechny přednášky jsou dostupné zde: https://www.zakazkovy-pruvodce.cz/vzdelavaci-kurz


Chtěli bychom Vás upozornit, že obsah našich videí nelze chápat jako poskytování odborných informací nebo rad ve smyslu ust. § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž ani jako poskytování právních služeb ve smyslu ust. § 1 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. Charakter našich přednášek má posloužit k přiblížení a zpřehlednění právní úpravy veřejných zakázek, nikoliv jako profesionální právní návod k jejímu užití.


Upozorňujeme, že přednáška čepá výhradně z platné a účinné právní úpravy ke dni vydání videa a není v čase aktualizována.


© Veřejné Zakázky 24: Průvodce veřejnými zakázkami | zakazkovy-pruvodce.cz

Comments


bottom of page