top of page

Zadávací podmínky (6. část) - podmínky pro nabídky a zvláštní podmínky smlouvy

Přednáška č. 15:


Oznamujeme Vám, že jsme uveřejnili nové video s názvem #15 - Zadávací podmínky (6. část) - podmínky pro nabídky a zvláštní podmínky smlouvy na veřejnou zakázku.


⚖️ V tomto videu se společně zaměříme na stručný úvod do Veřejných zakázek - konkrétně se podíváme na zadávací podmínky ve smyslu podmínek sestavení a podání nabídek (§ 103 ZZVZ) a podmínky pro uzavření smlouvy (§ 104 ZZVZ). Jedná se o šestou část přednášky, která je věnována zadávacím podmínkám veřejné zakázky


Prémiová verze přednášky je dostupné na herohero i na spotify.


Datum uveřejnění přednášky: 26.10.2023


Autor:

JUDr. Jan Musil, LL. M.

Právník, Specialista veřejných zakázek


Seznam použitých zdrojů a další užitečné odkazy:

[1] Co je to BIM? Dostupné z: https://www.czbim.org/info/co-je-bim/

[2] Důvodová zpráva k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

[3] Koncepce BIM. Dostupné z: https://www.koncepcebim.cz/

[4] Rozhodnutí předsedy Úřadu ze dne 24. 1. 2022, č. j. ÚOHS-02421/2022/161

[5] Rozhodnutí předsedy Úřadu ze dne 24. 7. 2018, č. j. ÚOHS-R0076/2018/VZ-21600/2018/322/DJa

[6] Rozhodnutí předsedy Úřadu ze dne 29. 6. 2020, ÚOHS-19726/2020/323/VVá

[7] Rozhodnutí předsedy Úřadu ze dne 6. 10. 2020, č. j. ÚOHS-31145/2020/321/TMi

[8] Rozhodnutí předsedy Úřadu ze dne 7. 5. 2020, č. j. ÚOHS-13600/2020/323/PBl.

[9] Rozhodnutí Úřadu ze dne 24. 9. 2021, č. j. ÚOHS-32655/2021/500/AIv.

[10] Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 23. 11. 2021, č. j. 31 Af 83/2020 - 80

[11] Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 3. 4. 2019, č. j. 31 Af 42/2017-162

[12] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014, o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES, v platném znění.

[13] ŠEBESTA, Milan, NOVOTNÝ, Petr, MACHUREK, Tomáš, DVOŘÁK, David a kol. Zákon o zadávání veřejných zakázek. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2022. ISBN 978-80-7400-856-6.

[14] Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.

[15] Zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů.

[16] Zákon č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

[17] Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

[18] Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

[19] Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.

[20] Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.


K ust. § 46 ZZVZ:

[21] Rozhodnutí předsedy Úřadu ze dne 24. 1. 2022, č. j. ÚOHS-02421/2022/161.

[22] Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 19. 10. 2021, č. j. 31 Af 53/2020–84.

[23] Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 23. 11. 2021, č. j. 31 Af 83/2020-80.

[24] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 6. 2016, č. j. 30 Af 66/2014–40.


Další informace:

Všechny přednášky jsou dostupné zde: https://www.zakazkovy-pruvodce.cz/vzdelavaci-kurz


Chtěli bychom Vás upozornit, že obsah našich videí nelze chápat jako poskytování odborných informací nebo rad ve smyslu ust. § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž ani jako poskytování právních služeb ve smyslu ust. § 1 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. Charakter našich přednášek má posloužit k přiblížení a zpřehlednění právní úpravy veřejných zakázek, nikoliv jako profesionální právní návod k jejímu užití.


Upozorňujeme, že přednáška čepá výhradně z platné a účinné právní úpravy ke dni vydání videa a není v čase aktualizována.


© Veřejné Zakázky 24: Průvodce veřejnými zakázkami | zakazkovy-pruvodce.cz

Comments


bottom of page