top of page

Co je to předpokládaná hodnota veřejných zakázek pravidelné povahy?

Přednáška č. 8:


Oznamujeme Vám, že jsme uveřejnili nové video s názvem #8 - Co je to předpokládaná hodnota veřejných zakázek pravidelné povahy a jak ji stanovit? (2. část).


⚖️ V tomto videu se společně zaměříme na stručný úvod do Veřejných zakázek - konkrétně se podíváme na předpokládanou hodnotu veřejných zakázek pravidelné povahy a jak by ji měl zadavatel stanovit.


Datum uveřejnění přednášky: 20.07.2023


Autor:

Ing. Dominik Žlebek, LL. M.

Specialista veřejných zakázek


Seznam použitých zdrojů a další užitečné odkazy:

[1] Důvodová zpráva k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

[2] MATĚJKOVÁ, M. Prezentace: Předpokládaná hodnota veřejné zakázky. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR: Odbor práva veřejných zakázek. Dostupné zde: https://portal-vz.cz/info-forum-vzdel....

[3] Rozhodnutí ÚOHS č. j. S0048/2021 ze dne 09.04.2021.

[4] Rozhodnutí ÚOHS č. j. S40/2010 ze dne 11.11.2010.

[5] Rozhodnutí ÚOHS č. j. S07/2014 ze dne 22.05.2014.

[6] Rozhodnutí ÚOHS č. j. S0063/2020 ze dne 03.04.2020.

[7] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014, o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES, v platném znění.

[8] Sněmovní tisk 249/0. Novela k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Dostupné zde: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw....

[9] Sněmovní tisk 249/0. Návrh zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek včetně důvodové zprávy. Dostupné zde: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw....

[10] Stanovisko expertní skupiny MMR k uveřejňování předpokládané hodnoty. Dostupné zde: http://portal-vz.cz/nezarazene/Uverej....

[11] ŠEBESTA, Milan, NOVOTNÝ, Petr, MACHUREK, Tomáš, DVOŘÁK, David a kol. Zákon o zadávání veřejných zakázek. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2022. ISBN 978-80-7400-856-6.

[12] Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

[13] Zákon č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.


Další informace:

Všechny přednášky jsou dostupné zde: https://www.zakazkovy-pruvodce.cz/vzdelavaci-kurz


Chtěli bychom Vás upozornit, že obsah našich videí nelze chápat jako poskytování odborných informací nebo rad ve smyslu ust. § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž ani jako poskytování právních služeb ve smyslu ust. § 1 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. Charakter našich přednášek má posloužit k přiblížení a zpřehlednění právní úpravy veřejných zakázek, nikoliv jako profesionální právní návod k jejímu užití.


Upozorňujeme, že přednáška čepá výhradně z platné a účinné právní úpravy ke dni vydání videa a není v čase aktualizována.


© Veřejné Zakázky 24: Průvodce veřejnými zakázkami | zakazkovy-pruvodce.cz

Commentaires


bottom of page