top of page

Zásady zadávání VZ (2. část) - rovné zacházení, zákaz diskriminace a OVZ

Přednáška č. 5:


Oznamujeme Vám, že jsme uveřejnili nové video s názvem #5 - Zásady zadávání VZ (2. část) - rovné zacházení, zákaz diskriminace a odpovědné zadávání.


⚖️ V tomto videu se společně zaměříme na stručný úvod do Veřejných zakázek - konkrétně se podíváme na Zásady zadávání veřejných zakázek - tentokrát přitom na základní zásady zadávání veřejných zakázek ve smyslu zásady rovného zacházení, zákazu diskriminace, zásady odpovědného zadávání a principy 3E. Jedná se o druhou část, která je věnována zásadám veřejného zadávání.


Datum uveřejnění přednášky: 29.06.2023


Autor:

JUDr. Jan Musil, LL. M.

Právník, Specialista veřejných zakázek


Seznam použitých zdrojů a další užitečné odkazy:

[1] Důvodová zpráva k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

[2] Rozsudek Krajského soudu č. j. 62 Af 76/2018 – 226 ze dne 03.01.2019.

[3] Rozsudek NSS č. j. 9 Afs 37/2011 – 82 ze dne 07.12.2011.

[4] Rozsudek NSS č. j. 1 Afs 45/2010 – 159 ze dne 15.09.2010.

[5] Rozsudek NSS č. j. 2 Afs 86/2008 – 222 ze dne 25.03.2009.

[6] Rozhodnutí ÚOHS č. j. R158/2006/02-04191/2007/300-Šp.

[7] Rozhodnutí ÚOHS č. j. ÚOHS-S0031/2022/VZ-10422/2022/500.

[8] Rozhodnutí ÚOHS č. j. ÚOHS-S0148/2021/VZ-28435/2021/500/Aiv.

[9] Rozhodnutí ÚOHS č. j. ÚOHS-R0195/2018/VZ-04833/2019/322/Dja.

[10] Rozhodnutí ÚOHS č. j. ÚOHS-R0223/2018/VZ-06147/2019/323/PBl.

[11] Rozhodnutí ÚOHS č. j. ÚOHS-35558/2020/500/Jbě.

[12] Rozhodnutí ÚOHS č. j. ÚOHS-R0222/2017/VZ-04367/2018/323/LVa.

[13] Rozsudek Soudního dvora EU č. j. EU C-496/99 ze dne 29.04.2004 (Komise proti CAS Succhi di Frutta SpA Bod 111).

[14] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014, o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES, v platném znění.

[15] ŠEBESTA, Milan, NOVOTNÝ, Petr, MACHUREK, Tomáš, DVOŘÁK, David a kol. Zákon o zadávání veřejných zakázek. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2022. ISBN 978-80-7400-856-6.

[16] Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.


Další informace:

Všechny přednášky jsou dostupné zde: https://www.zakazkovy-pruvodce.cz/vzdelavaci-kurz


Chtěli bychom Vás upozornit, že obsah našich videí nelze chápat jako poskytování odborných informací nebo rad ve smyslu ust. § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž ani jako poskytování právních služeb ve smyslu ust. § 1 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. Charakter našich přednášek má posloužit k přiblížení a zpřehlednění právní úpravy veřejných zakázek, nikoliv jako profesionální právní návod k jejímu užití.


Upozorňujeme, že přednáška čepá výhradně z platné a účinné právní úpravy ke dni vydání videa a není v čase aktualizována.


© Veřejné Zakázky 24: Průvodce veřejnými zakázkami | zakazkovy-pruvodce.cz

コメント


bottom of page