top of page

Stav veřejných zakázek v ČR v roce 2022 a budoucí výhled

Zakázkový speciál č. 3:


Oznamujeme Vám, že jsme uveřejnili nové video s názvem Stav veřejncýh zakázek v České republice v roce 2022 a budoucí výhled.


⚖️ V tomto videu se společně zaměříme na Stav veřejných zakázek v České republice v roce 2022 a budoucnost veřejného zadávání.


Datum uveřejnění přednášky: 08.09.2023


Autor:

Ing. Dominik Žlebek, LL. M.

Specialista veřejných zakázek


Seznam použitých zdrojů a další užitečné odkazy:

[1] Usnesení vlády České republiky č. 424 ze dne 14. června 2023 k výroční zprávě o elektronizaci a stavu veřejných zakázek za rok 2022. Dostupné zde: https://portal-vz.cz/vyrocni-zpravy-a-souhrnne-udaje-o-verejnych-zakazkach/vyrocni-zpravy-o-stavu-verejnych-zakazek/ .

[2] Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Výroční zpráva o elektronizaci a stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2022. Dostupné zde: https://portal-vz.cz/vyrocni-zpravy-a-souhrnne-udaje-o-verejnych-zakazkach/vyrocni-zpravy-o-stavu-verejnych-zakazek/.

[3] Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.


Další informace:

Všechny přednášky jsou dostupné zde: https://www.zakazkovy-pruvodce.cz/vzdelavaci-kurz


Chtěli bychom Vás upozornit, že obsah našich videí nelze chápat jako poskytování odborných informací nebo rad ve smyslu ust. § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž ani jako poskytování právních služeb ve smyslu ust. § 1 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. Charakter našich přednášek má posloužit k přiblížení a zpřehlednění právní úpravy veřejných zakázek, nikoliv jako profesionální právní návod k jejímu užití.


Upozorňujeme, že přednáška čepá výhradně z platné a účinné právní úpravy ke dni vydání videa a není v čase aktualizována.


© Veřejné Zakázky 24: Průvodce veřejnými zakázkami | zakazkovy-pruvodce.cz

Commentaires


bottom of page