top of page

Zákonné instituty (3. část) - Vysvětlení a změny nebo doplnění zadávací dokumentace

Přednáška č. 21:


Oznamujeme Vám, že jsme uveřejnili nové video s názvem #21 - Zákonné instituty (3. část) - Vysvětlení a změna nebo doplnění zadávací dokumentace.


⚖️ V tomto videu se společně zaměříme na stručný úvod do Veřejných zakázek - konkrétně se podíváme na zákonné instituty v podobě vysvětlení a změny zadávací dokumentace dle § 98 a § 99 ZZVZ. Jedná se o třetí část přednášky, která je věnována zákonným institutům dle ZZVZ. Jedná se o druhou část přednášky, která je věnována zákonným institutům dle ZZVZ.


Prémiová verze přednášky je dostupná na herohero i na spotify.


Datum uveřejnění přednášky: 18.01.2024


Autor:

JUDr. Jan Musil, LL. M.

Právník, Specialista veřejných zakázek


Seznam použitých zdrojů a další užitečné odkazy:

[1] Čas a veřejné zakázky – Ministerstvo pro místní rozvoj. Dostupné z: https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2019/07/Cas-a-verejne-zakazky_1.pptx.

[2] Důvodová zpráva k novele zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Dostupná z: https://psp.cz/sqw/text/historie.sqw?o=9&T=249

[3] Důvodová zpráva k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

[4] LeXikon Veřejných Zakázek. Dostupné z: https://www.lexikonvz.cz.

[5] Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Podepisování elektronických úkonů v zadávacím řízení ze dne 17.10.2018. Dostupné z: https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2020/08/Podepisovani-elektronickych-ukonu-v-zadavacim-rizeni.pdf.

[6] Rozhodnutí předsedy Úřadu ze dne 12. 11. 2020, sp. zn. R0178/2020.

[7] Rozhodnutí Úřadu ze dne 11. 9. 2018, č. j. ÚOHS-S0255/2018/VZ-26514/2018/522/NRi.

[8] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014, o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES, v platném znění.

[9] Stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k aplikaci § 242 odst. 5 ZZVZ. Dostupné z: https://www.uohs.cz/download/Sekce_VZ/Metodiky/Stanovisko-UOHS_aplikace-242-odst.-5-ZZVZ.pdf.

[10] ŠEBESTA, Milan, NOVOTNÝ, Petr, MACHUREK, Tomáš, DVOŘÁK, David a kol. Zákon o zadávání veřejných zakázek. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2022. ISBN 978-80-7400-856-6.

[11] Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 4. 2004, sp. zn. 29 Odo 783/2003.

[12] Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.


Další informace:

Všechny přednášky jsou dostupné zde: https://www.zakazkovy-pruvodce.cz/vzdelavaci-kurz


Chtěli bychom Vás upozornit, že obsah našich videí nelze chápat jako poskytování odborných informací nebo rad ve smyslu ust. § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž ani jako poskytování právních služeb ve smyslu ust. § 1 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. Charakter našich přednášek má posloužit k přiblížení a zpřehlednění právní úpravy veřejných zakázek, nikoliv jako profesionální právní návod k jejímu užití.


Upozorňujeme, že přednáška čepá výhradně z platné a účinné právní úpravy ke dni vydání videa a není v čase aktualizována.


© Veřejné Zakázky 24: Průvodce veřejnými zakázkami | zakazkovy-pruvodce.cz

Comments


bottom of page