top of page

Zadávací podmínky a jejich obecná charakteristika (1. část).

Přednáška č. 10:


Oznamujeme Vám, že jsme uveřejnili nové video s názvem #10 - Zadávací podmínky a jejich obecná charakteristika (1. část).


⚖️ V tomto videu se společně zaměříme na stručný úvod do Veřejných zakázek - konkrétně se podíváme na zadávací podmínky a jejich obecnou charakteristiku. Jedná se o první část přednášky, která je věnována zadávacím podmínkám veřejné zakázky.


Prémiová verze přednášky je dostupná na herohero i na spotify.


Datum uveřejnění přednášky: 17.08.2023


Autor:

Ing. Dominik Žlebek, LL. M.

Specialista veřejných zakázek


Seznam použitých zdrojů a další užitečné odkazy:

[1] BALÝOVÁ, Lucie. Veřejné zakázky. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2020. Právní praxe. ISBN 978-80-7400-805-4.

[2] Důvodová zpráva k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

[3] Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Metodika zpracování zadávací dokumentace. Dostupné z: http://portal-vz.cz/metodiky-stanovis....

[4] HRSTKA, Tomáš. Jak je to s nepřípustným přenášením odpovědnosti za správnost a úplnost zadávacích podmínek. Online článek ze dne 22.01.2021 na portálu EPRAVO.CZ. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/jak-....

[5] Rozsudek NSS č. j. 1 Afs 20/2008 ze dne 05.06.2008.

[6] Rozsudek NSS č. j. 7 Afs 66/2010 ze dne 26.10.2010.

[7] Rozhodnutí ÚOHS č. j. S0005/2019/VZ ze dne 13.02.2019.

[8] Rozhodnutí ÚOHS č. j. ÚOHS-S249/2012/VZ-8167/2013/550/HKu ze dne 03.05.2013.

[9] Rozhodnutí ÚOHS č. j. R0023/2021/VZ ze dne 18.03.2021.

[10] Rozhodnutí ÚOHS č. j. R0141/2020/VZ ze dne 06.10.2020.

[11] Rozhodnutí ÚOHS č. j. S0465/2018/VZ ze dne 01.02.2019.

[12] Rozhodnutí ÚOHS č. j. S0401/2019/VZ ze dne 07.02.2020.

[13] Rozhodnutí ÚOHS č. j. R242/2014 ze dne 17.10.2014.

[14] Rozhodnutí ÚOHS č. j. S411/2014 ze dne 28.08.2014.

[15] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014, o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES, v platném znění.

[16] ŠEBESTA, Milan, NOVOTNÝ, Petr, MACHUREK, Tomáš, DVOŘÁK, David a kol. Zákon o zadávání veřejných zakázek. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2022. ISBN 978-80-7400-856-6.

[17] ÚOHS. Stručný průvodce zadavatele světem veřejných zakázek 2. díl. 2019. Dostupné z: https://www.uohs.cz/cs/informacni-cen....

[18] Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

[19] Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnosti způsobilosti.


Další informace:

Všechny přednášky jsou dostupné zde: https://www.zakazkovy-pruvodce.cz/vzdelavaci-kurz


Chtěli bychom Vás upozornit, že obsah našich videí nelze chápat jako poskytování odborných informací nebo rad ve smyslu ust. § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž ani jako poskytování právních služeb ve smyslu ust. § 1 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. Charakter našich přednášek má posloužit k přiblížení a zpřehlednění právní úpravy veřejných zakázek, nikoliv jako profesionální právní návod k jejímu užití.


Upozorňujeme, že přednáška čepá výhradně z platné a účinné právní úpravy ke dni vydání videa a není v čase aktualizována.


© Veřejné Zakázky 24: Průvodce veřejnými zakázkami | zakazkovy-pruvodce.cz

コメント


bottom of page